artaceaiului.ro

Deschiderea aplicaţei MS Access (2003)

Start->Programs->Microsoft Office-> Microsoft Office Access 2003

sau, dacă există pictograma pe desktop, se execută dublu pe aceasta.

Deschiderea unei baze de date existente

Meniul File->Open->Se selectează baza de date care se doreşte a fi deschisă ->Open

Modificarea bazei de date

După ce a fost creată o bază de date, aceasta se poate modifica prin crearea de noi obiecte: tabele, interogări, rapoarte etc. De asemenea, operații de modificare a bazei de date pot fi efectuate cu ajutorul opțiunilor din meniul Edit: Copy, Cut, Delete, Rename care se aplica obiectelor conținute de baza de date.

Salvarea şi închiderea unei baze de date existente

Atunci cand se creează o bază de date nouă se deschide o fereastră, precum cea de mai jos, în care se cere introducerea denumirii bazei de date (secțiunea File name) și alegerea locației în care va fi salvată baza de date (secțiunea Save in). Crearea și, implicit, salvarea bazei de date se va face după apăsarea butonului Create.


Imaginea

Închiderea bazei de date

Meniul File->Close   sau clic pe butonul de închidere al ferestrei.

Închiderea aplicaţiei ACCESS

File -> Exit


Copyright © 2010 Competenţe Digitale