Interogări încrucişate (Crosstab Query)

Pentru a defini o interogare încrucişată, procedăm iniţial ca şi în cazul creării unei interogări simple în modul Design View, apoi urmăm paşii:
  1. Selectăm opţiunea Crosstab din meniul Query. Ca rezultat, titlul ferestrei se schimbă in Crosstab Query, iar in partea de jos apare rândul Crosstab.
  2. Stabilim câmpurile ale căror valori vor deveni denumiri ale rândurilor tabelului obţinut în urma interogării. Pentru aceasta, acţionăm butonul cu sageată din rândul Crosstab pentru fiecare dintre câmpurile alese în acest scop şi, din lista derulantă care apare, selectăm optiunea Row Heading.
  3. Stabilim, în mod similar, câmpul ale cărui valori vor deveni denumiri ale coloanelor tabelului, alegând de data aceasta opţiunea Column Heading. Acesta va fi câmpul pentru care se aplică "încrucişarea". Acest câmp va trebui să apară de două ori în interogare, aşa cum se vede în figura de mai jos:
  4. La a doua apariţie a câmpului, în rândul Total înlocuim opţiunea Group By cu operatorul Count, iar în rândul Crosstab stabilim optiunea Value pe care o selectam din lista derulanta.
  5. Vizualizăm rezultatul în modul Datasheet View.

Copyright © 2010 Competenţe Digitale