Proiectarea bazelor de
date
a) Date. Informații. Cunoștințe
Kalytheo
Date
+Datele reprezintă materialul brut: fapte, simboluri,
numere, cuvinte, poze, fără un înțeles de sine stătător,
neintegrate într-un context, fără relații cu alte date sau
obiecte.
+Ele se obțin în urma unor experimente, sondaje,
măsurători etc.
Kalytheo
Informații
+Informațiile se obțin prin prelucrarea datelor și găsirea
relațiilor dintre acestea.
+Informațiile au un înțeles și sunt integrate într-un context.
+Informațiile sunt date prelucrate și se reprezintă sub
formă de rapoarte, statistici, diagrame etc.
Kalytheo
Cunoștințele
+Cunoștințele sunt colecții de date, informații, adevăruri,
principii învățate, acumulate de-a lungul timpului.
+Cunoștințele apar în momentul utilizării informației.
Kalytheo
Diagrama entități-relații sau harta
relațiilor sau ERD (Entity Relationship
Diagram)
+Odată obținute aceste informații, ele trebuie reprezentate
într-o formă care să poată fi ușor înțeleasă de către toată
lumea. O astfel de formă este ERD.
+Aceste scheme ușurează comunicarea între specialiștii care
proiectează bazele de date, programatori și beneficiari.
Beneficiarii pot înțelege cu ușurință o astfel de schemă, chiar
dacă nu sunt cunoscători în domeniul IT.
Kalytheo
b) Entități. Instanțe. Atribute.
Identificator unic
+O entitate este un lucru, obiect, persoană sau eveniment,
care are semnificație pentru afacerea modelată, despre
care trebuie să colectăm și să memorăm date.
+O entitate poate fi un lucru real, tangibil, precum o
clădire, opersoană, poate fi o activitate sau poate fi o
noțiune abstractă.
+O entitate este reprezentată în diagrama entități-relații
printr-un dreptunghi cu colțurile rotunjite.
Kalytheo
Entități
+Numele entității este întotdeauna un substantiv la
singular și se scrie în partea de sus a dreptunghiului cu
majuscule.
+Exemple de entități:
PROFESOR ELEV CARTE PACIENT
Kalytheo
Entități
+O entitate este de fapt o clasă de obiecte și pentru orice
entitate există mai multe instanțe ale sale.
+Exemplu:
+Elevul X din clasa a IX-a de la Liceul de Informatică din
localitatea Y este o instanță a entității ELEV.
Kalytheo
Atribut
+Un atribut este orice detaliu care servește la
identificarea, clasificarea, cuantificarea sau
exprimarea stării unei instanțe a unei entități.
+Atributul este o caracteristică aunei entități.
+De exemplu, atributele entității elev sunt:
+În cadrul unui ERD, atributele se vor scrie imediat
sub numele entității, cu litere mici.
+Un atribut este un substantiv la singular.
ELEV
# cnp
* nume
* prenume
* data_nașterii
* adresa
telefon
e-mail
Kalytheo
Atribut
+Un atribut poate fi obligatoriu sau opțional.
+Dacă un atribut este obligatoriu, pentru fiecare
instanță aentității respective, trebuie avem o
valoare pentru acel atribut. De exemplu, este
obligatoriu să cunoaștem numele elevilor.
+Pentru un atribut opțional, putem avea instanțe
pentru care nu cunoaștem valoarea atributului
respectiv. De exemplu, atributul e-mail al entității
elev este opțional, un elev putând să nu aibă adresă
de e-mail.
ELEV
# cnp
* nume
* prenume
* data_nașterii
* adresa
telefon
e-mail
Kalytheo
Atribut
+Un atribut obligatoriu este precedat în diagrama entități-relații
de un asterisc, iar un atribut opțional va fi precedat de un
cerculeț. ELEV
# cnp
* nume
* prenume
* data_nașterii
* adresa
telefon
e-mail
Kalytheo