Modemul este un dispozitiv care permite conectarea calculatoarelor la distanţă, transferul datelor realizându-se printr-un mediu de transmisie (linie telefonică, unde radio).

Denumirea dispozitivului provine din cele două roluri pe care le are într-o reţea: modulare-demodulare, adică transformarea semnalului digital de la ieşirea calculatorului în semnal analogic (undă sinusoidală), pentru a putea fi purtat de mediul de transmisie spre celălalt calculator, unde este realizată transformarea inversă a semnalului - din analogic în digital. Un modem de linie telefonică va converti nivelele logice 0 şi 1, prin care sunt reprezentate datele în calculator (sistem binar), în diferite tonuri. În transmisia pe liniile telefonice, frecvenţa tonurilor trebuie să aparţină spectrului audio. Pentru a permite comunicaţia în ambele direcţii simultan (full-duplex), sunt necesare 4 tonuri diferite, câte două pentru fiecare direcţie. Un tip de modem mai performant este cel conectat prin reţeaua de cablu TV. Modemul de cablu este preferabil celui de dial-up, deoarece abonatul la Internet are conexiune permanentă, iar viteza de transfer este mai mare decât în cazul conexiunii dial-up. În reţelele de mare viteză/mare distanţă sunt necesare modemuri corespunzătoare: radiomodem-urile. Acestea permit funcţionarea simultană în mai multe frecvenţe, fiind dotate cu un controller care previne coliziunea pachetelor de date şi transmisia eronată a acestora.

Pe lângă rolul de modem, dispozitivele actuale au fost completate cu funcţia de fax. Există dispozitive ale căror caracteristici sunt "Voice, Data&Fax", iar altele care nu au decât Data şi Fax. Prima categorie oferă avantajul folosirii modemului şi pentru convorbiri telefonice.

Un parametru esenţial pentru un modem este viteza de transmisie, măsurată în multipli de biţi pe secundă (bps). Viteza modemului condiţionează rapiditatea de afişare a imaginilor pe ecran. Pentru conectarea la internet, folosind conexiunea directă prin modem, sunt necesare:

•  Un calculator compatibil IBM sau Macintosh.

•  Un modem care să aibă o viteză de transmisie de cel puţin 57.6 kbps.

•  Software pentru internet; acesta include atât programul pentru lucrul cu modemul şi conectarea la furnizorul de servicii Internet, cât şi programe client pentru acces la serviciile puse la dispoziţie de reţeaua Internet.

•  Abonarea la un furnizor de servicii internet.

Din punct de vedere al amplasării în raport cu computerul, modem- urile pot fi :

•  Externe: cele care sunt plasate în afara unităţii centrale

•  Interne: cele care se găsesc în interiorul unităţii centrale; se instalează într-un slot PCI sau ISA, având integrat portul serial propriu.
Copyright © 2010 Competenţe Digitale