FTP

Ce este FTP?

Protocol transfer fişiere (FTP - File Transfer Protocol) este utilizat pentru a transfera fişiere prin Internet. Persoanele utilizează de obicei FTP pentru a face fişierele disponibile pentru descărcare, dar există şi posibilitatea de a utiliza FTP pentru a încărca pagini Web, pentru a construi un site Web sau pentru a încărca fotografii digitale de pe un site de partajare a imaginilor.

Protocolul FTP - File Transfer Protocol serveşte la conectarea a două maşini în vederea transferului de fişiere între ele. Transferul de fişiere se deosebeşte de partajarea fişierelor. În Internet, partajarea discurilor este asigurată de protocolul NFS - Network File System.

Un calculator client NFS poate "instala" un disc aparţinând unui server NFS. Această operaţie, care crează la nivelul maşinii client un disc virtual, dă utilizatorului iluzia că posedă un disc suplimentar. Utilizatorii discului virtual îl utilizează ca şi cum ar fi un disc real. În general, un disc poate rămâne instalat pentru perioade lungi de timp, uneori permanent. FTP funcţionează în mod diferit, deoarece conexiunea este temporară şi serveşte pentru a copia (download, get) sau a trimite (upload, put) fişiere. După terminarea transferului (sau transferurilor), utilizatorul opreşte sesiunea FTP.

Desfăşurarea unei sesiuni

Sesiunea este iniţializată de programul FTP client, căruia i se comunică adresa la care trebuie să se conecteze (ftp.netscape.com). După stabilirea legăturii, serverul cere numele utilizatorului (username, login, login name) şi parola (password).

Odată identificat utilizatorul, acesta dispune de un set de comenzi care îi permit să exploreze sistemul de fişiere ale serverului şi să copieze fişierele dorite. În tabele sunt prezentate cele mai importante comenzi FTP. Dacă utilizatorul cunoaşte amplasarea fişierelor pe care doreşte să le copieze, este suficient să intre în directorul respectiv, folosind comanda cd (change directory). Dacă amplasarea fişierelor căutate este necunoscută, căutarea se desfăşoară uneori "la întâmplare" sau trebuie mai întâi copiată lista fişierelor din serverul respectiv.

După localizarea fişierului, utilizatorul trece în mod binar (bin) şi dă comanda de copiere (get fis.txt).
După copierea fişierului, utilizatorul poate întrerupe conexiunea FTP prin comanda quit (sau bye), sau poate iniţia alte transferuri.

Comenzi pentru conectare/deconectare şi identificare

open

Indică serverul la care se doreşte să se realizeze o conecţie. Serverul poate fi specificat fie utilizând numele complet (exemplu: masina.subdomeniu.domeniu) fie prin specificarea adresi IP (exemplu: 193.231.19.225). În urma acestei comenzi, programul client FTP va realiza o conecţie la serverul specificat şi va solicita utilizatorului numele de utilizator şi parola pentru realizarea legăturii.

user nume-user

Trimite noi informaţii de identificare. În cazul în care se introduce greşit numele de utilizator sau parola, se utilizează această comandă pentru a indica numele corect de utilizator şi parola. Comanda mai poate fi utilizată pentru a indica faptul ca accesul va fi realizat în continuare cu drepturile de acces ale unui alt utilizator decât cel iniţial. În urma acestei comenzi, va fi solicitată parola utilizatorului respectiv.

close

Permite închiderea legăturii cu serverul curent, pentru a se putea realiza o legatură cu un alt server.

bye, exit

Închide programul ftp şi a legăturii la serverul curent (dacă există o legatură deschisă).

Comenzi pentru obţinerea de informaţii

help
?

Oferă o listă a comenzilor disponibile.

help comanda
? comanda   

Oferă detalii despre comanda specificată

Comenzi pentru setarea modului de transfer

ascii
type ascii
Selecţionează modul de transfer text sau ASCII. Este modul de transfer utilizat pentru transferul fişierelor text.
bin
type binary
Selecţionează modul de transfer binar. Este modul de transfer utilizat pentru transferul majorităţii fişierelor.
Hash
Această comandă permite activarea/dezactivarea vizualizării grafice a transferului de date. În cazul în care vizualizarea este activată, programul va afişa după transmiterea unei anumite cantităţi de date un caracter - în general caracterul # - pentru a arată utilizatorului faptul ca transferul are loc.
Cantitatea de date corespunzătoare unui transfer este variabilă, fiind indicată de program. Ea este în general de 1024 bytes (1 KB), 2048 bytes (2 KB), 4096 bytes (4 KB) sau 8192 bytes (8 KB).
Bell Indică faptul că se doreşte generarea unui sunet în momentul în care se finalizează transferul fişierelor.
prompt Forţează utilizarea modului interactiv/automat pentru comenzile care necesită transferul mai multor fişiere.

Comenzi pentru manipularea fişierelor / directoarelor şi vizualizarea conţinutului directoarelor

cd director
Schimbă directorul curent pe calculatorul la distanţă în director. Directorul poate fi specificat fie ca o cale absolută (respectând specificaţiile pentru sistemul de operare al calculatorului la distanţă), fie ca şi o cale relativă. Dacă nu se specifică directorul, programul va solicita introducerea acestuia.
lcd director
Schimbă directorul curent pe calculatorul local în director. Directorul poate fi specificat fie ca o cale absolută (respectând specificaţiile pentru sistemul de operare al calculatorului local), fie ca şi o cale relativă. Dacă nu se specifică directorul, programul va indica directorul curent.
pwd
Afişează directorul curent pe calculatorul la distanţă.
ls
dir
Afişează conţinutul directorului curent de pe calculatorul la distanţă. În funcţie de programul client FTP, e posibil ca efectul celor două instrucţiuni să fie diferit, una dintre ele afişând detalii suplimentare despre fişiere.
mkdir director
Creează directorul specificat ca subdirector al directorului curent de pe calculatorul la distanţă. În cazul în care se specifică ca şi director o cale absolută, va fi creat directorul respectiv.
rmdir director
Şterge directorul specificat de pe calculatorul la distanţă. Directorul poate fi specificat utilizând o cale relativă sau una absolută. (Trebuie să existe dreptul de modificare / ştergere a directorului respectiv, în funcţie de sistemul de operare al calculatorului la distanţă).
delete file
Şterge fişierul specificat de pe calculatorul la distanţă. Fişierul poate fi specificat utilizând o cale relativă sau una absolută.
! comanda
Execută comanda pe calculatorul local (comanda trebuie să fie acceptată de sistemul de operare) şi afişează rezultatul. Exemple: ! dir afişează conţinutul directorului curent de pe calculatorul local.
! mkdir creează un director pe calculatorul local.

Comenzi pentru transferul de fişiere

get fisier1 [fisier2]
Transferă fişierul fişier1 de pe calculatorul la distanţă pe calculatorul local. Dacă fişier2 lipseşte, acest fişier va fi plasat cu numele fişier1 pe calculatorul local, altfel va fi plasat cu numele fişier2. Ambele fişiere pot fi specificate utilizând o cale relativă (pornind de la directorul curent de pe calculatorul la distanţă şi respectiv calculatorul local), respectiv ca şi o cale absolută. Transferul se realizează utilizând modul de transfer activ (binar sau text).
put fisier1 [fisier2]
Transfera fişierul fişier1 specificat de pe calculatorul local pe calculatorul la distanţă. Dacă fişier2 lipseşte, fişierul transferat va fi plasat cu numele fişier1 pe calculatorul la distanţă, altfel va fi plasat cu numele fişier2. Ambele fişiere pot fi specificate utilizând o cale relativă (pornind de la directorul curent de pe calculatorul local şi respectiv calculatorul la distanţă), respectiv ca şi o cale absolută. Transferul se realizează utilizând modul de transfer activ (binar sau text).
mget nume*
Transferă toate fişierele din directorul curent de pe maşină la distanţă, fişiere al caror nume începe cu nume pe calculatorul local. Transferul se realizează utilizând modul de transfer activ. Dacă este activat modul interactiv, utilizatorul va fi întrebat pentru fiecare fişier în parte dacă doreşte sau nu să îl transfere.
mput nume*
Transferă toate fişierele din directorul curent de pe maşina locală al caror nume începe cu nume pe calculatorul la distanţă. Transferul se realizează utilizând modul de transfer activ. Dacă este activat modul interactiv, utilizatorul va fi întrebat pentru fiecare fişier în parte dacă doreşte sau nu să îl transfere.

Anonymous FTP

Numeroase servere FTP acceptă conexiuni anonime (anonymous FTP). Numărul de fişiere disponibile în aceste noduri nu poate fi calculat (probabil sute de giga-octeţi). Unele servere, foarte specializate, grupează fişiere legate de un subiect anume, un domeniu de activitate sau un sistem de operare, altele sunt generale, cu fişiere care se referă la un spectru larg de subiecte. Aceste noduri sunt publice, deoarece conectarea se face cu numele de utilizator anonymous. Serverul cere parola (password). La început se utiliza parola universală guest, dar, în prezent, convenţia este de a se utiliza adresa de mesagerie. În principiu, dacă nu este supraîncărcat, nodul autorizează conexiunea imediat. În caz de suprasolicitare, serverul răspunde cu un mesaj indicând situaţia în care se găseşte şi invită utilizatorul să încerce o conexiune ulterioară.

Principalele servere anonymous FTP sunt situate în S.U.A. Pentru a evita supraîncărcarea liniilor transatlantice şi a oferi timpi de răspuns acceptabili, fişierele din principalele noduri sunt copiate pe servere europene sau asiatice. Aceste servere se numesc servere oglindă (mirrors), deoarece reflectă nodurile originale. Serverele oglindă sunt actualizate automat, pe parcursul nopţii. Numeroase întreprinderi informatice (Microsoft, IBM, Novell etc.) utilizează şi acest mijloc pentru a pune la dispoziţia clienţilor informaţii, corecţii (patch-uri) sau versiuni la zi (updates) ale programelor lor.

Archie

Archie este un sistem la care putem accede printr-un emulator de terminal (Telnet) sau cu ajutorul unui client Archie. El recenzează fişierele stocate pe diferite situri anonymus FTP şi permite efectuarea de căutări pentru localizarea unui fişier (aproximativ 1000 de situri şi 2 milioane de fişiere).
Pentru a căuta într-o arhivă, trebuie mai întâi realizată conexiunea prin Telnet la serverul Archie, cu numele de utilizator archie. Apoi, trebuie lansată comanda prog nume_de_fişier. După un timp de căutare, care poate fi lung, sistemul trimite o listă de fişiere.
Pentru moment, serverele Archie fac referinţă numai la fişiere stocate în servere anonime FTP realizate sub Unix. De asemenea, este posibil ca două servere Archie care fac referinţă la servere anonime diferite să nu raspundă la fel unor cereri identice, deoarece nu recenzează toate fişierele de pe aceleaşi servere FTP.

  

Microsoft oferă informaţii despre folosirea IE pe post de client FTP

Cum se lansează FTP?

Pentru a lansa FTP în Internet Explorer, se tastează adresa FTP în bara Adresă sau se face clic pe un link FTP dintr-o pagină Web. Dacă se face clic pe un link, utilizatorul este întrebat dacă doreşte să salveze fişierul sau să îl deschidă. În cazul în care utilizează un alt browser Web, trebuie urmate instrucţiunile primite pentru acel browser.

Adresele FTP încep cu "ftp://" în loc de "http://". De exemplu pentru a vizita site-ul Web FTP Microsoft, se tastează ftp://ftp.microsoft.com, apoi se apasă ENTER.

Accesarea site-urilor Web FTP şi descărcarea fişierelor

♣  În bara de adrese a browserului Web se tastează adresa de Internet (URL) pentru site-ul FTP la care se solicită conectarea (de exemplu ftp://ftp.microsoft.com/), apoi se apasă ENTER.

♣  Se deschide site-ul FTP şi apoi sunt disponibile una sau mai multe dintre următoarele variante:

♥  Pentru a deschide un fişier sau un folder, se face clic pe acesta.

♥  Pentru a descărca un fişier sau un folder, se face clic cu butonul din dreapta pe acesta, apoi, în Internet Explorer, pe Salvare ţintă ca:. Dacă este utilizat un alt browser Web, trebuie urmate instrucţiunile primite pentru acel browser.

Dacă proprietarul site-ului FTP şi-a dat acordul, utilizatorul are posibilitatea de a deschide site-ul într-o fereastră de Windows Explorer. Pentru aceasta se face clic pe butonul Pagină în Internet Explorer, apoi pe Deschidere site FTP în Windows Explorer. În fereastra nouă, pentru a descărca un fişier sau un folder, se face clic cu butonul din dreapta pe acesta, apoi clic pe Copiere în folder.

Cum se încarcă fişiere pe un site Web FTP?

Pentru a încărca fişiere pe un site Web FTP, de obicei sunt necesare anumite permisiuni din partea persoanei care deţine site-ul. Acea persoană trebuie să comunice, de asemenea, un nume de utilizator şi o parolă, necesare pentru a intra pe site-ul FTP. Procedura:

♣  Se deschide site-ul Web FTP în browser.

♣  Se face clic pe Pagină, apoi pe Deschidere site FTP în Windows Explorer. Dacă este utilizat un alt browser Web, trebuie urmate instrucţiunile primite pentru acel browser.  Dacă este solicitată o parolă de administrator sau o confirmare, va trebui tastată parola sau scrisă confirmarea.

♣  În Windows Explorer se apasă ALT, se face clic pe Fişier, apoi pe Log in.

♣  Se tastează numele de utilizator şi parola, apoi se face clic pe Log on.

♣  După semnătura de intrare, pot fi copiate fişiere pe site-ul Web FTP, utilizând opţiunile de copiere şi lipire.

Bibliografie:

docstore.mik.ua

http:// www.extreme-design.info

http://vega.unitbv.ro

http://windows.microsoft.com/ro-RO
Copyright © 2010 Competenţe Digitale