Semnatura digitala

1. Ce este un certificat digital?

O semnătură digitală reprezintă o informaţie care îl identifică pe expeditorul unui document. Semnatura digitală este creată prin criptarea conţinutului documentului, folosind cheia criptografică a expeditorului. Aceasta face ca semnătura să fie unică atât pentru fişier cât şi pentru deţinătorul cheii, oferindu-se astfel atât integritate cât şi autentificare. Orice modificări aduse documentului afectează semnătura. Semnăturile digitale utilizează criptarea asimetrică, în care se foloseşte o cheie pentru a crea semnătura şi o altă cheie, legată de prima, pentru a o verifica.

2. Pentru ce este folosit un certificat digital?

Certificatul digital este utilizat pentru o gamă variată de tranzacţii electronice care includ e-mail, comerţul electronic, transferul electronic de fonduri. Certificatul digital reprezintă un instrument în stabilirea unui canal securizat pentru comunicarea informaţiilor confidenţiale.

3. De ce avem nevoie de un certificat digital?

Magazinele virtuale, transferurile electronice bancare şi alte servicii electronice sunt instrumente convenabile, ce pot fi utilizate chiar de acasă. Fără o protecţie specială există anumite riscuri în tranzacţiile online. Certificatul digital rezolvă această problemă, furnizând o modalitate electronică pentru verificarea identităţii unui individ. În mod asemănător, un server securizat trebuie să aibă propriul certificat digital, pentru a demonstra utilizatorilor ca acel server este utilizat chiar de organizaţia respectivă şi informaţiile furnizate sunt legale.

4. Cum funcţionează un certificat digital?

Certificatul digital foloseşte tehnici de criptare cu cheie publică utilizând o pereche de chei, legate între ele, o cheie publică şi o cheie privată. Cheia publică poate fi utilizată pentru a verifica un mesaj semnat cu cheie privată sau pentru a cripta un mesaj ce poate fi decriptat, folosind doar cheia privată. Securitatea mesajelor criptate se bazează pe securitatea cheii private, ce trebuie protejată împotriva utilizării neautorizate. Un certificat digital este semnat de către autoritatea de certificare care emite acel certificat.

5. Ce înseamnă autentificare?

Autentificarea permite destinatarului unui mesaj digital să se bazeze atât pe identitatea expeditorului cât şi pe integritatea mesajului.

6. Ce este o semnătură digitală?

O semnătură digitală pentru documentele electronice este echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele tipărite. Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu acel document căruia i s-a ataşat o semnătură. Semnăturile digitale permit autentificarea mesajelor digitale, asigurând destinatarul de identitatea expeditorului şi de integritatea mesajului.

7. Care este perioada de valabilitate a unei semnături digitale?

În mod obişnuit, o cheie expiră după o anumită perioadă de timp, cum ar fi un an, iar documentele semnate cu o cheie expirată nu mai pot fi acceptate. Prin înregistrarea unui contract cu o semnatură digitală time-stamping în momentul semnării, semnătura poate fi validată chiar şi după expirarea cheilor. Orice document semnat digital confirmă faptul că valabilitatea semnăturii poate fi verificată şi după expirarea cheilor.

8. Cum se utilizează un certificat digital?

Când sunt primite mesaje semnate digital, certificatul digital al semnatarului poate fi verificat, pentru a afla dacă acesta nu e falsificat. În momentul în care cineva trimite mesaje, poate semna aceste mesaje şi poate alătura certificatul digital, pentru a asigura destinatarul că acel mesaj a fost trimis chiar de acea persoană. Certificatul digital poate fi folosit pentru a accesa un site web securizat, în calitate de membru al acestuia.

9. Cum se obţine un certificat digital?

Orice persoană care doreşte să obţină un certificat digital se adresează mai întâi unei instituţii de certificare autorizate. Orice autoritate de certificare solicită utilizatorului informaţii minime privind identitatea acestuia, înainte de a-i elibera acest certificat.

10. Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui certificat digital?

Persoana care doreşte să obţină un certificat digital, trebuie să prezinte o declaraţie autentificată la notar. Pentru cetăţenii români, identificarea se realizează pe baza buletinului/cărţii de identitate. Pentru cetăţenii străini, identificarea se va face pe baza paşaportului. Dacă persoana care doreşte să obţină un certificat digital reprezintă o organizaţie sau companie, pe lângă actele obişnuite, este necesară o adresă din partea respectivei companii.

11. Ce etape se parcurg pentru obţinerea unui certificat digital?

Eliberarea certificatului presupune parcurgerea următoarelor etape:
- prezentarea documentelor solicitate de către autoritatea de certificare;
- achiziţionarea dispozitivului securizat pe baza căruia se generează perechea de chei (publică şi privată) şi cu care va fi ridicat, ulterior, certificatul;
- achitarea contravalorii certificatului;
- instalarea driverelor şi utilitarelor aferente dispozitivului securizat în sistem;
- completarea formularului de înregistrare online.

12. Care sunt cerinţele minime de sistem pentru utilizarea unei semnături digitale?

Certificatul digital poate fi utilizat pe orice calculator care are instalat:
- unul dintre sistemele de operare: Windows98SE; WindowsMe; Windows2000/XP; Windows2003;
- o aplicaţie client de e-mail: Microsoft Outlook (incepand cu versiunea 2000); Outlook Express Netscape (începând cu versiunea 4.67); Lotus Notes (începând cu_versiunea_6.5)
- browser web: Internet Explorer (începând cu versiunea 6.01); Netscape Communicator (începând cu versiunea 4.67).

13. Ce informaţii conţine certificatul digital?

•  Prenumele - prenumele persoanei (maxim 20 caractere)

  Numele - numele persoanei (maxim 30 caractere)

•  Adresa de e-mail - (maxim 64 caractere)

•  Societatea - societatea în care lucrează (maxim 64 caractere)

•  Funcţia - funcţia persoanei (maxim 20 caractere)

•  User Windows Domain - cont utilizator domeniu (maxim 130 caractere)

•  Ţara - ţara în care îşi desfăşoară activitatea (maxim 2 caractere)

Atenţie! Nu se pot asocia certificate digitale unor adrese de e-mail de pe internet (yahoo, hotmail, etc.).

 
Copyright © 2010 Competenţe Digitale