Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
Utilizarea calculatorului în diferite domenii

nitroglicerine.tools4noobs.com

Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată revoluţie în societatea umană, având ca principală consecinţă tranziţia de la societatea industrială la societatea informaţională. Calculatorul a devenit o componentă normală a activităţii noastre zilnice, iar tehnologia comunicaţiilor şi posibilităţile oferite de Internet au produs transformări în întreaga societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale. Datorită potenţialului mare de eficientizare a muncii, calculatorul a fost introdus pe scară largă în toate domeniile activităţii productive, începând de la munca de birou şi până la activităţile din halele de producţie.

Domenii de utilizare a calculatorului

Activităţi productive
 • birotică
 • logistică, administrarea depozitelor, aprovizionare
 • producţie
 • planificare
 • activităţi de creaţie
 • circulaţia banilor
 • comerţ electronic
 • dispozitive comandate de calculator
Calculatorul are în prezent un rol esenţial în munca de birou, permiţând rezolvarea mai eficientă a unor probleme de zi-cu-zi, cum ar fi:
 • întocmirea corespondenţei
 • întocmirea formularelor de lucru
 • întocmirea prezentărilor
 • contabilitatea
 • calculul costurilor
 • statistica şi verificarea
 • administrarea clienţilor, adreselor
 • urmărirea termenelor
 • corespondenţa electronică (e-mail) şi multe altele

După cum reiese şi din această listă, calculatorul îşi găseşte utilitatea în fiecare domeniu al muncii de birou, de la secretariat şi personal, până la relaţii publice. Deoarece sistemele informatice moderne oferă toate datele şi informaţiile relevante din cadrul unei instituţii, folosirea lor nu este limitată numai la sarcinile de rutină. Există programe utilizate în realizarea de prezentări sau în procesul de predare, dar există şi programe utilizate în procesele de decizie (management information systems), de exemplu în domeniul financiar sau al planificării proiectelor.
În afară de acestea, în domeniul muncii de birou calculatoarele oferă posibilitatea unei colaborări mai uşoare între angajaţi. Datele pot fi vehiculate prin reţeaua de calculatoare în câteva secunde, chiar şi atunci când colaboratorii sunt împrăştiaţi în toată ţara.

Educaţie, informare
 • programe de învăţare, e-learning
 • programe de prezentare
 • enciclopedii (pe CD, on-line), dicţionare
 • info-kiosk-uri, info-terminale
 • Internetul ca sursă de informaţii şi cunoaştere

Învăţarea fără frecventarea unui locaţii de învăţământ este azi o realitate comună. Tot mai mult, instituţiile de învăţământ oferă cursuri la distanţă prin Internet. Studentul îndeplineşte cea mai mare parte din muncă (instruire) la el acasă şi este în legătură cu instructorul şi colegii săi numai prin intermediul calculatorului. Numeroase astfel de cursuri sunt oferite în prezent de către diverse instituţii româneşti, acoperind cele mai diverse domenii (management, strategie, comunicare, creativitate, utilizarea calculatorului, limbi străine etc.).

Uz personal

 • informare
 • divertisment
 • card-uri (inclusiv ID)
 • navigare Internet
 • foto

Alte domenii
 • medicină
 • ştiinţă
 • transporturi
 • comunicaţii

Ne îndreptăm spre societatea complet informatizată prin introducerea tehnicii de calcul precum şi a tuturor mijloacelor de comunicare de care este nevoie: telefonul, radioul, televiziunea, informatica în general. Comunicaţiile globale prin satelit sunt de acum o realitate, ocolul Pământului într-un satelit artificial se face în 90 de minute, iar mesajele de telecomunicaţii, transmise prin echipamentele existente, fac acest ocol în câteva secunde indiferent că este vorba de mesaje scrise, de imagini sau de alte forme de semnale reductibile la semnale electrice.
Această revoluţie a telecomunicaţiei este provocată de un complex de factori culturali, sociali, economici, ştiinţifici, tehnologici, printre care ultimii se impun cu o forţă covârşitoare. Toate tehnologiile sunt implicate, dar una se impune şi anume aceea legată de generarea, culegerea, transmiterea, elaborarea şi răspândirea informaţiei. Pretutindeni unde este prezentă informaţia, ea devine obiect de prelucrare prin mijloace tehnologice care se constituie în ramura numită informatică.
În epoca actuală, inovaţia tehnologică în domeniul comunicării devine tot mai rapidă, tot mai dependentă de cererea societăţii. La ce ne putem aştepta în anii ce urmează. Produsele pe care le utilizăm sunt pe cale de a deveni mai deştepte, mai mici, mai ieftine, mai colorate, mai rapide.

Tehnologiile inteligente vor transforma fiecare maşină sau dispozitiv într-o resursă inteligentă. Nu e un scenariu SF. Viitorul a început deja. Trăim în era multimedia. Filmele, divertismentul, jocurile sunt elemente care fac parte din viaţa noastră de zi cu zi. Cine îşi închipuia acum 20 de ani că în câteva milisecunde vom putea accesa orice informaţie de pe glob? Cine îşi închipuia acum 5 ani că nu vom mai avea nevoie de combina audio pentru a asculta muzică? Au apărut alte noi aparate mai mici şi mai performante: CD-player, DVD, iPod-urile, telefoane cu opţiune de radio şi TV, cu cameră foto sau video.
Acum nu mai putem trăi fără acest centru al informării sau distracţiei noastre! Calculatorul. El poate deveni radio sau TV cu ajutorul plăcilor suplimentare TV tuner şi radio tuner. Printr-o simplă apăsare pe butonul unei telecomenzi calculatorul se transformă într-o adevarată staţie multimedia. Upgradarea unui PC va deveni în curând o joacă de copil.
E foarte posibil ca în câţiva ani fiecare dispozitiv electronic să aibă o adresă de reţea. Cu 5 minute înainte de a ajunge acasă, telefonul mobil cu activare voce şi suport VoIP va seta termostatul de acasă la 200C, şi va preîncălzi cuptorul, uşa de la garaj se deschide automat televizorul porneşte pe canalul dorit...
Acum se poate lucra fără cabluri aproape oriunde. Flexibilitatea oferită de lucrul fără cabluri (Wireless) este uluitoare. Acestă caracteristică face posibil schimbul de conectare între diferite reţele mai simplu decât oricând. Odată creat un profil de conectare, trebuie doar selectată o locaţie şi toate se întâmplă automat. Televiziunea digitală a stârnit interesul publicului larg. Compania Focus Sat a anunţat că va lansa la sfârşitul anului prima platformă de televiziune digitală din ţara noastră. Modern, estetic, eficient: cabluri cu fibre optice, ecran cu cristale lichide sau cu plasmă.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale