Diverse1.Animație simplă în Flash, Save și Export

2. Convert ppt in swf and include swf in html


3. Realizarea unui slideshow în Flash


4. Motion Guide în Flash


5. Parolarea unui fişier Flash


6. Efect de ZOOM

7. Realizarea unui cerc 3D

 

8. Realizarea unui site în Flash


View Flash Movie

 

9. How to Make Animated Banner Ads in Flash


 

10. Make a man to walk in Flash Application


Copyright © 2010 Competenţe Digitale