Profilul tău de personalitate

Preluat din cartea „Personalitate Puzzle” - Florence Littauer & Marita Littauer

Instrucţiuni: Pe fiecare din rândurile de mai jos, care conţin câte patru atribute, marcaţi cu mouse-ul unul singur, acela care vi se potriveşte cel mai adesea. Dacă nu sunteţi sigur care atribut vi se potriveşte cel mai bine, întrebaţi un prieten.

Pentru ca testul să funcţioneze corect, trebuie să bifaţi obligatoriu câte un atribut pe fiecare rând!

Puncte forte ...

Animat Cutezător Analitic Adaptabil
Voios Răzbătător Perseverent Paşnic
Sociabil Dârz Altruist Docil
Convingător Combatant Amabil Autocontrolat
Stimulator Capabil Respectuos Rezervat
Vivace Sigur pe sine Sensibil Nepretenţios
Iniţiator Pozitiv Prevăzător Răbdător
Spontan Ferm Organizat Timid
Optimist Sincer Ordonat Flexibil
Amuzant Puternic Statornic Prietenos
Încântător Temerar Meticulos Diplomat
Vesel Încrezător Cultivat Consecvent
Antrenant Independent Idealist Inofensiv
Expansiv Decis Profund Spiritual
Ataşabil Activ Iubitor de muzică Pacificator
Volubil Tenace Manierat Tolerant
Energic Lider Loial Bun ascultător
Agreabil Conducător Riguros Mulţumit
Popular Productiv Perfecţionist Plăcut
Entuziast Îndrăzneţ Decent Echilibrat

Puncte slabe ...

Obraznic Despotic Sfios Inexpresiv
Indisciplinat Nepăsător Neînduplecat Apatic
Obositor Ranchiunos Potrivnic Reticent
Neatent Franc Scabros Fricos
Care întrerupe Intolerant Temător Nehotărât
Imprevizibil Interiorizat Tipicar Neimplicat
Imprudent Incăpăţânat Pretenţios Ezitant
Indulgent Trufaş Pesimist Anost
Necumpătat Certăreţ Stingher Placid
Naiv Înfipt Negativist Nonşalant
Doreşte încredere Dependent de muncă Închistat Neliniştit
Flecar Lipsit de tact Susceptibil Laş
Dezorganizat Poruncitor Depresiv Sceptic
Capricios Inflexibil Introvertit Indiferent
Dezordonat Manipulator Irascibil Bombănitor
Încrezut Încăpăţânat Suspicios Mocăit
Gălăgios Dominator Singuratic Leneş
Trândav Arţăgos Neîncrezător Absent
Nestatornic Pripit Răzbunător Impasibil
Instabil Viclean Critic Împăciuitorist

Copyright © 2010 Competenţe Digitale