computer

Paint

sursa: aparate.elth.ucv.ro

 1. Lansarea aplicației
 2. Crearea unei imagini bitmap. Utilizarea instrumentelor de desenare
 3. Utilizarea culorilor
 4. Prelucrarea unui desen
 5. Adăugare de text unui desen
 6. Alte prelucrări ale imaginilor
 7. Lucrul la nivel de pixel
 8. Salvarea și încărcarea imaginilor. Tipărirea unei imagini
 9. Aplicații
 10. Link-uri utile

Lansarea aplicaţiei

Aplicaţia Paint ne dă posibilitatea de a crea, prelucra, tipări, şi memora pe disc imagini de tip bitmap (fişiere cu extensia.bmp, care conţin imagini şi text). Fişiere create cu Paint sunt obiecte ce pot fi incluse în alte documente.

Pentru a deschide aplicaţia se execută clic pe butonul Start şi apoi clic pe opţiunile Programs Accessories Paint.

Fereastra aplicaţiei cuprinde bara de titlu, bara de meniu, zona de lucru unde se prelucreează o imagine, bara cu instrumentele de desenare şi paleta de culori, aranjate ca în Figura 1.

 

Figura 1. Fereastra aplicaţiei Paint.

Bara cu instrumentele de desenare şi paleta de culori pot fi mutate prin tragere cu butonul stâng al mouse-ului în orice poziţie a ferestrei.

Coordonatele mouse-ului, relative la punctul stânga sus al ecranului, sunt afişate în caseta din mijloc barei de stare,. Coordonatele punctului din stânga sus al ecranului sunt (0, 0).

La trasarea unui dreptunghi, caseta conţine coordonatele punctului din stânga sus al dreptunghiului, iar în caseta din dreapta barei de stare,, sunt afişate coordonatele punctului din dreapta jos ale dreptunghiului, relative la coordonatele punctului stânga sus al dreptunghiului (lungimea laturilor dreptunghiului).

Paleta de culori din Figura 2 ne permite să alegem culoarea prim-planului şi a fondului. În partea stângă a paletei există o zonă ce conţine două pătrate cu culoarea prim-planului şi a fondului. Culoarea prim-planului se alege cu clic cu butonul stâng pe o culoare a paletei. Culoarea fondului se alege cu clic cu butonul drept pe o culoare a paletei.

 

Figura 2. Paleta de culori.

La trasarea de linii, dreptunghiuri, poligoane, ovale cu butonul stâng al mouse-ului se utilizează culoarea prim-planului, la trasarea cu butonul drept se utilizează culoarea fondului.

Cuprins

Crearea unei imagini bitmap. Utilizarea instrumentelor de desenare

Aplicaţia Paint conţine instrumente pentru a desena linii şi forme variate, pentru a scrie text, pentru a decupa părţi din imagine şi pentru a colora imaginile. Bara de instrumente din Figura 3 asigură instrumentele de care este nevoie pentru crearea şi modificarea unui desen.

 

Figura 3. Bara cu instrumente a programului Paint.

Pentru a crea imagini bitmap se utilizează instrumentele aplicaţiei Paint. Toate instrumentele de desenat ale aplicaţiei Paint funcţionează în acelaşi mod. Se execută un clic pe butonul unui instrument de desenat pentru a-l selecta (de obicei, cursorul mouse-ului îşi modifică forma pentru a arăta ce operaţie de desenare sau colorare se poate realiza cu instrumentul ales). Dacă există anumite opţiuni disponibile pentru obiectul respectiv, ele se pot selecta din zona aflată sub bara de instrumente de desenat. Instrumentele aplicaţiei Paint sunt descrise în Tabelul 1.

 

Tabelul 1. Instrumentele aplicaţiei Paint

Instrument

Explicaţie

Instrumentul Selectare formă liberă (neregulată) se foloseşte la trasarea unei linii (cu ajutorul mouse-ului) în jurul fragmentului de imagine pe care vrem să-l copiem sau să-l decupăm. După aceea se execută comenzile Edit, Copy şi Edit, Paste pentru a transfera fragmentul de imagine în şi din Clipboard.

Instrumentul Selectare seamănă cu opţiunea de selectare o unei forme oarecare, cu excepţia faptului că zona selectă este întotdeauna un dreptunghi. După aceea se execută comenzile Edit, Copy şi Edit, Paste pentru a transfera fragmentul de imagine în şi din Clipboard.

 

Instrumentul Gumă, şterge (prin tragere cu mouse-ul) unele porţiuni din imagine (culoare de fond, text sau linii). Se execută clic pe instrumentul Gumă şi apoi se selectează dimensiunea gumei, din partea de jos a casetei cu instrumente de lucru. Pentru a şterge, se trage guma peste desen menţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. Dacă dorim să refacem ceea ce am şters se utilizează comanda Undo (anulează) din meniul Edit.

 

Instrumentul Umplere cu culoare, umple o zonă închisă folosind culoarea curentă. Se execută clic pe butonul stâng al mouse-ului pentru a umple zona cu culoarea prim-planului, sau cu butonul drept al mouse-ului pentru a o umple cu culoarea fondului.

Instrumentul Alegerea culorii preia culoarea pe care s-a executat clic, utilizând-o cu instrumentul curent. Să presupunem că nu suntem foarte siguri ce nuanţă de culoare am folosit. In acest caz executăm clic mai întâi pe instrumentul de alegere a culorii, după aceea pe culoarea aplicată imaginii. Aplicaţia Paint selectează din caseta de culori nuanţa pe care am folosit-o în desen.

Instrumentul Lupa măreşte imaginea desenului, astfel încât putem vedea efectiv pixelii (punctele) de culoare. Se execută clic pe instrumentul Lupă şi apoi se selectează o scară de mărime din partea de jos a casetei cu instrumente de lucru (1x, 2x, 6x sau 8x). Se plasează dreptunghiul peste zona pe care vrem să o mărim şi executăm clic cu butonul stâng al mouse-ului. Pentru a anula mărirea imaginii, executăm din nou clic pe lupă şi pe zona de desen.

 

Instrumentul Creion desenează cu culoarea selectată o linie cu o formă oarecare, având grosimea de un punct. Se desenează menţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a utiliza culoarea prim-planului; se desenează menţinând apăsat butonul drept al mouse-ului pentru utilizarea culorii de fond.

Instrumentul Pensula pictează ca o pensulă. Pentru a alege culoarea se execută clic pe una din casetele de culori. Pentru a stabili lăţimea pensulei, se execută clic pe una din casetele cu grosimi de linie din colţul stânga jos al ferestrei aplicaţiei. Se pictează menţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a utiliza culoarea prim-planului; se pictează menţinând apăsat butonul drept al mouse-ului pentru a utiliza culoarea fondului.

Instrumentul Pulverizator pictează creând efectul unui pulverizator Se execută clic pe instrument şi se selectează unul din pulverizatoarele de dimensiuni diferite, prezentate în partea de jos a casetei cu instrumente de lucru. Pentru a alege culoarea, se execută clic pe una din casetele de culori din partea de jos a ferestrei aplicaţiei Paint. Pentru a stabili grosimea benzii în care se răspândeşte culoarea se execută clic pe una din casetele cu grosimi de linie din colţul stânga-jos al ferestrei aplicaţiei. Butonul stâng al mouse-ului pulverizează cu culoarea prim-planului; butonul drept la mouse-ului pulverizează cu culoarea fondului. Cu cât pulverizăm mai mult, cu atât pata de culoarea devine mai densă.

Instrumentul Text foloseşte la adăugarea textului la o imagine. Se execută clic pe instrumentul Text şi se selectează Opaque (culoarea de fond umple caseta de text în spatele textului) sau Transparent (desenul apare în spatele textului) din zona de sub caseta cu instrumente de lucru. Se delimitează o casetă de text, prin tragere cu mouse-ul şi se introduce textul dorit. Pentru a alege culoarea literelor, se execută clic pe una din casetele de culori. Pentru a scrie texte, înainte de a selecta această opţiune trebuie să ne asigurăm că instrumentul Lupă are mărimea 1x. Pentru a alege fontul, stilul şi dimensiunea fontului se activează opţiunea Text Toolbar a meniului View. Această opţiune poate fi activată numai după selectarea instrumentului Text.

Instrumentul Linie serveşte la trasarea (cu ajutorul mouse-ului) a unei linii de culoarea şi grosimea selectate. Se folosesc casetele cu culori şi cu grosimi de linii pentru a stabili aceste două caracteristici. Butonul stâng al mouse-ului va desena folosind culoarea prim-planului; butonul drept al mouse-ului va desena utilizând culoarea fondului. Pentru a desena o linie perfect verticală, orizontală sau înclinată sub un unghi de 45 grade, se apasă şi se menţine apăsată tasta Shift în timp ce se desenează.

Instrumentul Curba foloseşte la desenarea unei curbe de culoarea selectată. Pentru a întrebuinţa acest instrument se trasează mai întâi cu mouse-ul o linie dreaptă, după care se curbează prin tragere. Pentru a alege culoarea, se execută clic pe una din casetele de culori. Pentru a stabili grosimea liniei, se execută clic pe una din casetele cu grosimi de linie. Butonul stâng al mouse-ului desenează folosind culoarea prim-planului; butonul drept al mouse-ului desenează folosind culoarea fondului.

Instrumentul Dreptunghi desenează un dreptunghi sau un pătrat cu chenare şi culori de umplere diferite. Se execută clic pe instrumentul dreptunghi şi se selectează: numai chenar, chenar şi umplere sau numai umplere din partea de jos a casetei cu instrumente de lucru. Pentru a crea caseta cu dimensiunea dorită se apasă şi se menţine apăsat butonul stâng al mouse-ului şi se trage până obţinem acea dimensiune. Butonul se eliberează atunci când s-a atins dimensiunea dorită. Se utilizează butonul stâng al mouse-ului pentru a desena conturul folosind culoarea prim-planului şi pentru a-l umple utilizând culoarea fondului; se foloseşte butonul drept al mouse-ului pentru a desena conturul întrebuinţând culoarea fondului şi pentru a-l umple utilizând culoarea prim-planului. Dimensiunea chenarului este determinată de grosimea ultimei linii selectate. Pentru a desena un pătrat, se selectează instrumentul Dreptunghi şi apoi se apasă şi se menţine apăsată tasta Shift în timp de desenăm.

Instrumentul Poligon desenează o formă cu mai multe laturi. Fiecare latură a formei este o linie dreaptă. Pentru a desena un poligon se execută clic pe instrument şi se selectează: numai chenar, chenar şi umplere sau numai umplere din partea de jos a casetei cu instrumente de lucru. Se execută clic pe instrumentul poligon şi se trage mouse-ul pentru a desena prima latură a poligonului. Se eliberează butonul mouse-ului şi se execută clic pentru a desena fiecare latură. Se execută dublu clic pentru a termina. Se utilizează butonul stâng al mouse-ului pentru a desena conturul folosind culoarea prim-planului şi pentru a-l umple utilizând culoarea fondului; se foloseşte butonul drept al mouse-ului pentru a desena conturul întrebuinţând culoarea fondului şi pentru a-l umple utilizând culoarea prim-planului. Dimensiunea chenarului este determinată de grosimea ultimei linii selectate.

Instrumentul Elipsa desenează o elipsă (un oval) sau un cerc. Se execută clic pe instrumentul elipsă şi se selectează: numai chenar, chenar şi umplere sau numai umplere din partea de jos a casetei cu instrumente de lucru. Pentru a desena un cerc, se apasă şi se menţine apăsată tasta Shift în timp ce se desenează. Se utilizează butonul stâng al mouse-ului pentru a desena conturul folosind culoarea prim-planului şi pentru a-l umple întrebuinţând culoarea fondului; se utilizează butonul drept al mouse-ului pentru a desena conturul folosind culoarea fondului şi pentru a-l umple utilizând culoarea prim-planului. Dimensiunea chenarului este determinată de grosimea ultimei linii selectate.

Instrumentul Dreptunghi rotunjit se foloseşte la desenarea unui dreptunghi cu colţuri rotunjite. El acţionează similar instrumentului dreptunghi descris anterior. Pentru a desena un pătrat cu colţurile rotunjite, se apasă şi se menţine apăsată tasta Shift în timp ce se desenează.

 

Opţiunile fiecărui obiect sunt cele din Tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2. Opţiunile instrumentelor aplicaţiei Paint.

Instrument

Opţiune

Semnificaţie

 

Utilizează fundalul prestabilit

 

Utilizează fundalul existent

 

 

Mărimea gumei

 

 

Mărimea imaginii

 

 

Grosimea haşurilor

 

 

Forma pulverizatorului

 

 

Grosimea liniei

 

Contur transparent

Contur opac

Contur umplut cu culoarea din prim plan.

Pentru a scrie texte, înainte de a selecta această opţiune, trebuie să ne asigurăm că instrumentul Lupă are mărimea 1x. Pentru a alege fontul, stilul şi dimensiunea fontului se afişază bara de formatare Fonts cu clic pe meniul View → Text Toolbar, vezi Figura 4. Această opţiune poate fi activată după selectarea instrumentului Text.

Figura 4. Alegerea fontului unui text

Când se foloseşte instrumentul Linie, dacă se ţine apăsată tasta Shift, linia este perfect dreaptă sau la 45 grade (pentru a vedea rezultatul se selectează instrumentul Linie şi, în zona de lucru, se mişcă mouse-ul ţinând apasată tasta Shift).

Pentru a desena un pătrat cu unul din instrumentele pentru dreptunghiuri sau un cerc cu unul din instrumentele pentru elipse, se ţine apăsată tasta Shift când se deplasează mouse-ul.

Cuprins

Utilizarea culorilor

Paleta de culori a aplicaţiei Paint apare în partea din stânga jos a ecranului ca în Figura 5.

Figura 5. Paleta de culori a aplicaţiei Paint.

Paleta oferă două opţiuni: culoarea prim-planului şi a fondului. În partea stângă a paletei se găseşte o zonă cu două casete, una suprapusă peste alta, vezi Figura 5. Caseta din faţă conţine culoarea prim-planului; cea din spate conţine culoarea fondului. Pentru a selecta culoarea prim-planului executăm clic cu butonul stâng pe culoarea dorită din paletă. Pentru a selecta culoarea fondului executăm clic cu butonul drept pe culoarea dorită din paletă.

Culoarea pe care o utilizăm depinde de butonul mouse-ului pe care-l folosim la tragerea liniilor, dreptunghiurilor, ovalelor, trăsăturilor de pensulă şi a formelor. Butonul stâng al mouse-ului uitlizează culoarea prim-planului; butonul drept al mouse-ului utilizează culoarea fondului.

La scrierea unui text culoarea textului este cea a prim-planului. Culoarea fundalului casetei text corespunde opţiunii selectate : pentru opţiunea se utilizează culoarea selectată pentru fundal; pentru opţiunea se utilizează fundalul existent, vezi Figura 6.

Figura 6. Culoarea prim planului şi a fondului.

Alegem culoarea negru pentru prim-plan şi alb pentru fundal şi desenăm dreptunghiul din Figura 7. Alegem culoarea maro pentru fundal. Selectăm o porţiune din dreptunghi şi o ştergem cu tasta Delete. Porţiunea ştearsă apare cu noul fundal maro.

Figura 7. Ștergerea unei porţiuni din desen cu fundal modificat.

Cuprins

Prelucrarea unui desen

Aplicaţia Paint poate prelucra un desen. Cu toate acestea, trebuie să ştim că, în timpul prelucrării, obiectele terminate nu pot fi prelucrate, ci doar şterse sau desenate din nou şi înlocuite. Metoda pe care o vom utiliza pentru terminarea unui desen este în funcţie de obiect. De exemplu, pentru a termina o linie dreaptă vom elibera butonul mouse-ului; pentru a termina un text vom executa clic cu butonul mouse-ului. Orice obiect care nu a fost terminat poate fi subiectul prelucrării. De exemplu, putem anula o linie sau o curbă înainte de a o termina, executând clic cu butonul drept al mouse-ului; putem schimba aspectul textului înainte de a-l termina, făcând o alegere de pe bara cu instrumente de lucru Text.

Ștergerea unei porţiuni dintr-un desen se face astfel :

 • se selectează porţiunea ce trebuie ştearsă,
 • se apasă tasta Delete.

Mutarea unei porţiuni dintr-un desen se face astfel :

 • se selectează zona ce trebuie mutată,
 • cu butonul stâng al mouse-ului apăsat în interiorul zonei selectate se mişcă mouse-ul până se muta zona la locul dorit.

Copierea unei porţiuni dintr-un desen se face astfel :

 • se selectează zona ce trebuie copiată,
 • se execută clic pe meniul Edit Copy,
 • se execută clic pe meniul Edit Paste şi în colţul din stânga sus apare copia dorită,
 • cu butonul stâng al mouse-ului apăsat în interiorul copei se mişcă mouse-ul până se muta copia la locul dorit,
 • exectând un clic pe meniul Edit Paste se creează o nouă copie dacă este necesar.
Cuprins

Adăugare de text unui desen

Pentru a exemplifica modul de adăugare de text unui desen vom crea o imagine ca cea din Figura 8.

Figura 8. Crearea unei imagini cu text.

 • se începe executând clic pe instrumentul Text; se execută apoi un clic în punctul din stânga sus al dreptunghiului în zona în care vreţi să apară textul şi se trage mouse-ul în punctul dreapta jos pentru a defini dreptunghiul. Atunci când se eliberează butonul mouse-ului îşi va face apariţia cursorul de inserţie (o linie subţire verticală).
 • se alege un stil de caractere, dimensiunea acestora şi orice alte caracteristici de aranjare a textului, cum ar fi caractere aldine sau cursive. Dacă nu apare bara de instrumente de prelucrare a textului (Text Toolbar) din Figura 9, (vezi şi Figura 4), se execută clic pe meniul View Text Toolbar pentru a o face vizibilă.
 • se introduc literele de la tastatură. Dacă textul nu se potriveşte perfect în cadrul casetei, atunci când s-a terminat introducerea textului, se pot utiliza mânerele de dimensionare din fiecare colţ şi din centrul fiecărei laturi pentru a extinde caseta de text, astfel încât să se potrivească cu textul.
 • dacă suntem satisfăcuţi de aspectul textului, putem să adăugăm o margine. Mai întâi se execută clic pe instrumentul Linie şi se alege grosimea acestuia. În cadrul acestui exemplu vom utiliza opţiunea a treia. În continuare se execută clic pe instrumentul Dreptunghi rotunjit.
 • se execută clic în punctul din stânga sus a textului, de unde vrem să înceapă marginea casetei, după care tragem forma la dreapta şi în jos pentru a o completa.
 • pentru a crea un efect tridimensional, ne întoarcem la elementul Linie şi alegem linia cea mai subţire, după care executăm clic pe elementul Dreptunghi rotunjit şi desenăm o altă margine în jurul formei originale. Dacă nu am obţinut exact ceea ce dorim folosim meniul Edit Undo (Anularea efectului ultimei comenzi) dacă vrem să o luăm de la capăt.
 • pentru a adăuga haşurile pentru efectul tridimensional între cele două margini, folosim instrumentul Colorare. Executăm clic pe pătratul gri din cadrul paletei de culori după care un clic pe instrumentul Colorare. Poziţionăm cursorul pe un loc aflat între cele două margini. Executăm clic pentru a colora suprafaţa cuprinsă între cele două margini.
 • salvăm imaginea pe care am creat-o. Se poate alege meniul File Save sau Save As. O altă posibilitate este a executa un clic pe instrumentul Selectare şi se foloseşte butonul drept al mouse-ului pentru a trasa un dreptunghi în jurul desenului. Atunci când se eliberează butonul va apărea meniul contextual din Figura 11. Se alege opţiunea Copy To şi se va apărea aceeaşi casetă de dialog ca în cazul selectării opţiunilor Save şi Save As. Cu acest meniu contextual se pot efectua şi alte operaţii : rotire, micşorare sau mărire, deformare, ce se pot realiza şi folosind opţiunile meniului Image.

Figura 9. Bara de instrumente de prelucrare a textului.

Stilul textului, îngroşat (Bold), înclinat (Italic) sau subliniat se alege tot din bara de de instrumente de prelucrare a textului din Figura 9, (vezi şi Figura 4).

Cuprins

Alte prelucrări ale imaginilor

Imaginile pot fi rotite (Rotate), reprezentate în oglindă (Flip), micşorate sau mărite (Stretch), sau deformate (Skew), culorile pot fi inversate (Invert Colors), folosind opţiunile meniului Image arătate în Figura 10. O parte din aceste opţiuni apar şi în meniul contextual din Figura 11, afişat la un clic cu butonul drept pe o figura selectată cu instrumentul Selectare.

 

Figura 10. Opţiunile meniului Image.

Figura 11. Meniul contextual al instrumentului Selectează.

Opţiunea Flip/Rotate afişază caseta din Figura 12 în care aria selectată se poate reprezenta în oglindă orizontal (Flip horizontal) sau vertical (Flip vertical) sau se poate roti cu un anumit unghi (Rotate by angle).

Figura 12. Caseta Flip and Rotate.

Opţiunea Stretch/Skew afişază caseta din Figura 13 în care aria selectată se poate micşora sau mări orizontal sau vertical cu un procent (Stretch) sau se poate deforma orizontal sau vertical cu un număr de grade (Skew).

Figura 13. Caseta Stretch and Skew.

Opţiunea Attributes afişază caseta din Figura 14 în care se pot alege dimensiunile ariei selectate, dacă desenul va fi alb-negru sau color şi unitatea de măsură.

Figura 14. Caseta Attributes.

Opţiunea Invert Colors inversează culorile ariei selectate.

Opţiunea Clear Image şterge întreaga imagine.

Dacă opţiunea Draw Opaque este activată, atunci desenul existent va fi acoperit când o zonă selectată este mutată deasupra lui.

Fie imaginea din Figura 15 a. Rotită cu ea apare ca în Figura 15 b. Inversând culorile se obţine imaginea din Figura 15 c.

a)

b)

c)

Figura 15. Rotiri şi inversări de culori ale imaginilor.

Deformând oblic imaginea cu orizontal sau vertical se obţin imaginile din Figura 16 a şi Figura 16 b.

 

a)

b)

Figura 16. Deformări ale imaginilor.

Cuprins

Lucrul la nivel de pixel

Pentru a prelucra o imagine la nivel de pixel se afişază grila de desenare în felul următor :

 • se execută clic pe meniul View Zoom Custom şi se alege un factor de mărire de 400 sau 800, vezi Figura 17,
 • se execută clic pe meniul View Zoom Show Grid.

Figura 17. Afişarea grilei de desenare.

Grila de desenare este cea din Figura 18.

 • Se pot desena pixeli cu culoarea selectată pentru prim-plan, executând clic pe pixeli cu butonul stâng al mouse-ului şi cu culoarea fondului, executând clic cu butonul drept al mouse-ului.
 • Coordonatele mouse-ului sunt afişate în bara de stare în caseta din mijloc. Coordonatele punctului din stânga sus al ecranului sunt (0, 0).
 • La trasarea unui dreptunghi, caseta conţine coordonatele punctului din stânga sus al dreptunghiului, iar în caseta din dreapta a barei de stare, sunt afişate coordonatele punctului din dreapta jos ale dreptunghiului, relative la coordonatele punctului stânga sus al dreptunghiului (dimensiunile laturilor dreptunghiului). Un dreptunghi este trasat la scrierea unui text, la desenarea unui dreptunghi, unei elipse, la selectarea unei regiuni din desen.

Figura 18. Grila de desenare.

Cuprins

Salvarea şi încărcarea imaginilor. Tipărirea unei imagini

Imaginile se salvează şi se încarcă la fel ca orice alt fişier, cu opţiunile meniului File. Un mod de a prelua imagini este prin intermediul Clipboardului. De exemplu, imaginea ecranului se poate se poate copia în Clipboard cu butonul Print Screen, iar copierea în Clipboard doar a imaginii ferestrei active se face cu butonul Alt + Print Screen.

Pentru a tipări o imagine se execută clic pe meniul File Print. Imaginile grafice solicită mai mult timp pentru tipărire.

Inainte de a tipări imaginea dorită se poate examina aşezarea corectă în pagină cu clic pe meniul File Prin Preview. Se pot prescrie dimensiunile paginii cu clic pe meniul File Page Setup.

Putem salva o imagine cu extensia .jpg, caz în care ocupă o memorie mai mică.

Putem converti o imagine de la un format la altul încărcând imaginea cu clic pe meniul File → Open şi apoi salvând-o cu clic pe File → Save As.

Cuprins

Aplicații

1.  Să se deseneze următorul text cu umbre:

Modul de realizare a desenului este următorul :

 • se creează două casete de text cu textul dorit cu dimensiunea fontului 36 sau 48 sau 72,
 • se deformează unul din texte cu opţiunea Stretch/Skew a meniului Image; el va constitui umbra,
 • se mută textul nedeformat deasupra celui deformat cu opţiunea Draw Opaque a meniului Image dezactivată.

2. Să se deseneze următoarele figuri cu umbre:

Modul de realizare este cel din execiţiul 1.

3.  Să se realizeze desenul de mai jos.

Modul de realizare a desenului este următorul:

 • se desenează un cerc; se selectează cercul şi se copiază în Clipboard cu un clic pe opţiunea Copy a meniului Edit; se creează o copie a cercului în colţul din stânga sus a ecranului cu un clic pe opţiunea Paste a meniului Edit; (copia cercului este deja selectată),
 • se execută de mai multe ori următoarele operaţii
 • se mută cercul din stânga sus în poziţia dorită din desen,
 • se creează o nouă copie a cercului în colţul din stânga sus al ecranului cu un clic pe opţiunea Paste a meniului Edit.

4.  Să se realizeze desenul de mai jos.

Modul de realizare a desenului este următorul :

 • se desenează un pătrat; se selectează pătratul şi se copiază în Clipboard cu un clic pe opţiunea Copy a meniului Edit; se creează o copie a pătratului în colţul din stânga sus a ecranului cu un clic pe opţiunea Paste a meniului Edit ca mai sus; (copia pătratului este deja selectată),
 • se creează prima linie de pătrate copiind pătratul de trei ori,
 • se selectează linia de pătrate creată, se copiază în Clipboard şi se creează o copie a ei în în colţul din stânga sus a ecranului ca mai sus,
 • se copiază linia de trei ori.

5. Să se realizeze următorul desen

Modul de realizare este următorul :

 • se deschide aplicaţia Paint şi se copiază fereastra aplicaţiei în Clipboard cu un clic pe tastele Alt + Print Screen,
 • se copiază imaginea din Clipboard cu un clic pe opţiunea Paste a meniului Edit,
 • se decupează bara de instrumente şi se copiază în Clipboard cu un clic pe opţiunea Copy a meniului Edit,
 • se deschide un nou fişier cu un clic pe opţiunea New a meniului File,
 • se copiază imaginea din Clipboard cu un clic pe opţiunea Paste a meniului Edit,
 • se decupează grupurile de butoane şi se aşază ca în figură,
 • se înconjoară grupurile de butoane cu dreptunghiuri ca în figură.

Cuprins

Link-uri utile

 1. Lecții de desen în MS Paint

Cuprins


Copyright © 2010 Competenţe Digitale