computer

Aplicaţia Calculator

Aparţine grupului de aplicaţii ACCESSORIES

Introducere

Această aplicaţie oferă utilizatorului posibilitatea de a efectua calcule matematice complexe în mod similar folosirii unui calculator de buzunar. Există două tipuri de calculatoare puse la dispoziţie de către acest accesoriu: calculatorul standard, care permite efectuarea de calcule simple (adunare, scădere, înmulţire, împărţire etc.) şi calculatorul ştiinţific, care extinde funcţionalitatea calculatorului standard prin adăugarea unor funcţii matematice şi statistice complexe şi prin posibilitatea de a efectua calcule în diferite baze de numeraţie.

Pornirea aplicaţiei Calculator

Butonul START -> All Programs -> Accessories -> Calculator

Calculatorul standard

Tipul de calculator utilizat se selectează din meniului View, folosind opţiunile Standard şi Scientific.

Calculatorul ştiinţific

Funcţiile oferite de către calculatorul ştiinţific

SIMBOL FUNCŢIE
M+ adună numărul afişat în memorie
PI valoarea numărului "Pi"
Mod restul împărţirii lui x la y (x mod y)
And, Or, Xor, Not funcţiile logice SI, SAU, SAU exclusiv, negare
Lsh shiftare (translaţie) la stânga a cifrelor binare ale numărului cu un număr specificat de poziţii (operaţie echivalentă înmulţirii cu puteri ale lui 2)
Int partea intreagă a numărului afişat
Hex, Dec, Oct, Bin sistemele de numeraţie hexazecimal, zecimal, octal, binar
Deg, Rad, Grad afişarea numerelor trigonometrice în grade, radiani sau gradienţi
+/- schimbă semnul numărului afişat
C şterge din memorie rezultatul operaţiei
Ce şterge numărul afişat
Back ştergerea ultimei cifre a numărului afişat
Inv calculează funcţiile inverse pentru toate funcţiile descrise până acum
Hyp funcţiile hiperbolice pentru sin, cos, tan
+, -, *, / adunare, scădere, înmulţire, împărţire
Sta, Dat deschiderea cutiei statistice şi adăugarea unei noi valori
Ave, Sum, s funcţii statistice pentru media aritmetică, sumă şi deviaţie standard
F-E trecerea de la scrierea exponenţială la cea normală şi invers
[, ] paranteze pentru a stabilii ordinea efectuării operaţiilor
dms converteşte numărul afişat în formatul grade-minute-secunde
Exp scrierea exponenţială a numărului afişat
ln, log calcularea valorii logaritmului natural şi a celui zecimal din numărul afişat
sin, cos, tan funcţiile trigonometrice sin, cos, tg
x^2, x^3, x^y ridicarea la puterea 2, 3 respectiv la o putere introdusă de către utilizator
n! factorialul numărului afişat
1/x inversul unui număr
MC şterge din memorie toate valorile stocate
MR afişează conţinutul memoriei
MS stochează în memorie numărul afişat

Aplicaţii

1. Calculaţi media aritmetică şi suma pătratelor numerelor 10, 12, 57, 23, 99 folosind caseta statistică a calculatorului.

2. Calculaţi valoarea expresiei binare: E = 1000x111:10+111x(11+101).

Indicaţii ( -720kb)

http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-practic/windows/4-3-1.htm

Copyright © 2010 Competenţe Digitale