logoProblema 1

Se consideră tabelul Medicamente cu structura Cod_medicament (N,6), Denumire (T,30), Pret (N,8.2), Compensare (N,3). Câmpul Compensare conţine o valoare întreagă din intervalul [0,100] şi reprezintă procentul de compensare a medicamentului. Se cere:

a) Să se creeze structura tabelului;

b) Să se introducă următoarele înregistrări:

Cod_medicament

Denumire

Pret

Compensare

74633

Eurovita

29.80

5

2341

Memo plus

15

12

3422

Cetebe plus

21.50

0

443213

Tantum verde

18.10

14

4553

Coldrex

24

30

3222

Colebil

32

7

1224

Nurofen

7.85

0

c) Să se afişeze denumirea și preţul fiecărui medicament luând în calcul gradul de compensare, ordonate crescător după denumire;

d) Să se scrie o interogare (secvenţă de instrucţiuni) care să şteargă medicamentele care au în câmpul Compensare valoarea 0.

Rezolvare:

a) create table medicamente (cod_medicament int(6), denumire text(30), pret float(8,2), compensare int(3));


b) insert into medicamente values (74633, 'Eurovita', 29.80, 15);
insert into medicamente values (2341, 'Memo plus', 15, 12);
insert into medicamente values (3422, 'Cetebe plus', 21.50, 0);
insert into medicamente values (443213, 'Tantum verde', 18.10, 14);
insert into medicamente values (4553, 'Coldrex', 24, 30);
insert into medicamente values (3222, 'Colebil', 32, 7);
insert into medicamente values (1224, 'Nurofen', 7.85, 0);


c) SELECT denumire, pret-compensare as pret_final FROM medicamente order by denumire;


d) DELETE FROM medicamente WHERE compensare=0;

 Copyright © 2016 Kalytheo