word

Editoare de texte
TEST

Etapa 2 - Bilant An Scolar 2009-2010 - Evaluare Online "Tudor Sorin"

27 Martie - 2 Aprilie 2010

 
1. În Microsoft Word, pentru a folosi forme predefinite pentru tabele, putem apela la meniul:
Tabel | Şabloane
Format | Forme predefinite
Tabel | Autoformatare în tabel
Format | Şabloane
 
2. Pentru a verifica corectitudinea din punct de vedere gramatical sau ortografic al textului scris cu Microsoft Word, se poate tasta (fiind în Word):
F7
Ctrl+F7
Shift+F7
Alt+F7
 
3. În Microsoft Word, la lucrul cu tabele, NU avem una dintre facilităţile de mai jos:
Sortare
Numerotare automată
Filtrare
Inserare rând
 
4. Pentru a modifica Istoricul paginilor salvate, în Microsoft Word, putem folosi calea:
Fişier | Permisiuni
Fişier | Iniţializare pagină
Editare | Office Clipboard
Instrumente | Opţiuni | General
 
5. Opţiunea Vizualizare înainte de tipărire permite:
modificarea dimensiunii marginilor paginii curente
modificarea dimensiunii marginilor întregului document
modificarea marginilor documentului în funcţie de imprimanta ataşată
nici una dintre opţiunile de mai sus
 
6. În Microsoft Word, pentru a realiza o deplasare „fină” a unui obiect grafic vom folosi:
tastele cu săgeţi
Ctrl + M
Ctrl + tastele cu săgeţi
Ctrl + D
 
7. Opţiunea Inserare corespondenţă, din Microsoft Word, permite:
trimiterea de email-uri la orice adresă dorită
trimiterea de email-uri doar la o listă de adrese predefinită
inserarea în documentul curent a oricărui e-mail dorit
realizarea de documente conform unui şablon şi a unei baze de date
 
8. În Word putem insera un sfârşit de pagină:
Se poziţionează cursorul în locul dorit şi se tastează F1
Se foloseşte meniul Inserare | Sfârşit pagină sau se poziţionează cursorul în locul dorit şi se tastează Ctrl+Enter
Se foloseşte meniul Format | Sfârşit pagină
Se poziţionează cursorul în locul dorit şi se tastează Ctrl+S
 
9. Asociaţi icoanele din coloana din stânga cu acţiunile corespunzătoare din coloana din dreapta:
1d / 2a / 3f / 4e / 5b / 6c
1d / 2a / 3f / 4b / 5e / 6c
1a / 2d / 3f / 4b / 5e / 6c
1e / 2a / 3c / 4b / 5d / 6f
 
10. Asociaţi combinaţiile de taste din coloana din stanga cu efectele (în Word) din coloana din dreapta:
1b / 2c / 3e / 4a / 5d
1c / 2b / 3a / 4e / 5d
1e / 2c / 3b / 4d / 5a
1a / 2e / 3c / 4d / 5b
 
11. În Word, pentru a şterge o linie dintr-un tabel procedăm astfel: selectăm linia şi apăsăm tasta Delete.
adevărat
fals
 
12. Textul dintr-o celulă a unui tabel, în Word, poate fi orientat pe verticală.
adevărat
fals
 
13. Prin activarea butonului, în Microsoft Word, putem vizualiza două pagini deodată.
adevărat
fals
 
14. În Microsoft Word, butonul permite prin activarea sa, deschiderea unei ferestre din care putem alege dintre şabloanele existente pentru tabele.
adevărat
fals
 
15. În Microsoft Word, unei Casete Text i se poate pune un efect de umbră.
adevărat
fals
 
   Copyright © 2010 Competenţe Digitale