Note de subsol în Word

În cadrul unui document putem insera note de subsol la nivel de pagină (Footnote) dar şi note de subsol la nivel de document (Endnote).
Pasul 1
 Pentru a putea insera o notă de subsol la nivel de pagină, trebuie în primul rând să selectăm cuvântul pe care vrem să îl comentăm. O dată realizat acest lucru, din Ribbon-ul References, celula Footnotes vom apăsa butonul Insert Footnote. În dreptul cuvântului selectat pentru a i se adăuga o notă de subsol, va apărea un număr care va face referire la o anume notă de subsol.
Pasul 2
În cazul în care cuvântul căruia i-am adăugat o notă de subsol va fi mutat pe o altă pagină, împreună cu el se va muta în mod automat şi nota de subsol corespunzătoare acelui cuvânt.
Pasul 3
 Pentru inserarea unei note de subsol la nivel de document, se va repeta Pasul 1, doar că de data asta se va apăsa butonul Insert Endnote. Această notă va apărea la sfârşitul documentului, iar numerotarea ei se va face automat cu litere. Dacă vom ţine mouse-ul în dreptul cuvântului căruia i-am făcut referire la o notă de subsol, putem observa într-un tooltip ce text se regăseşte în nota de subsol.
Pasul 4
 Pentru a naviga între notele de subsol, putem apăsa butonul Show Notes pentru a merge fie la Endnotes fie la Footnotes.