Noţiuni teoretice - Îmbinarea corespondenţei (Microsoft Word 2007)Pentru facilitarea scrierii corespondenţei personalizate (scrisori, formulare, diplome, plicuri etc) care să aibă acelaşi conţinut, dar să fie adresată personal fiecărui destinatar în parte, se foloseşte opţiunea Mail Merge (Fuziunea corespondenţei).

Operaţiunea Mail Merge constă în stabilirea unei legături între fişierul în care se introduc datele destinatarului (nume, prenume, adresă, alte coordonate ale firmei) adică scrisoarea propriu-zisă, numită document principal (Main Document) şi fişierul sursă care conţine aceste date numit fişier sursă de date (Data Source).

În orice îmbinare de corespondenţă sunt întâlnite trei elemente diferite:

1. Documentul principal cu care se începe (un document Word)

2. Informaţiile despre destinatari, cum ar fi numele şi adresa fiecărei persoane pe care dorim să le îmbinăm cu documentul principal (un document Excel sau un tabel în Word).

3. Documentele terminate, care vor include informaţiile din documentul principal, plus informaţiile unice despre fiecare destinatar (un al treilea document Word).

Figura 1

 

Documentul principal cuprinde atât conţinutul identic din fiecare copie, cât şi substituenţii pentru informaţiile unice despre destinatari. Documentul principal este locul de unde începem. Acesta cuprinde:

1. Un conţinut care este identic în fiecare copie, cum ar fi textul principal al unei scrisori tip. Este nevoie să tastăm o singură dată acest text, indiferent câte scrisori intenţionăm să compunem.

2. Substituenţi pentru informaţiile fiecărui destinatar.

Figura 2

 


Când efectuăm o îmbinare, informaţiile unice despre fiecare destinatar sunt adăugate într-un document nou

Figura 3

 

Informaţiile despre destinatari trebuie păstrate într-o sursă de date

Figura 4

 

O sursă de date este un termen general care descrie o întreagă categorie de fişiere. De exemplu, un tabel Word, o foaie de lucru Excel, o bază de date Access sau chiar un fişier text.

Figura 5

 

Câmpurile îmbinate sunt înconjurate de ghilimele unghiulare (<< >>) 
Figura 6

Comenzile utilizate în fila Corespondenţă se află în aceste patru grupuri:

1. Pornire Îmbinare corespondenţă - Acesta este începutul, când se alege un tip de document, apoi se selectează lista de destinatari.

2. Scriere şi inserare câmpuri - Aici se inserează câmpurile de îmbinare

3. Examinare rezultate permite vizualizarea documentelor individuale îmbinate

4. Terminare - Terminarea îmbinării şi combinarea documentelor individuale într-un singur document cuprinzător, imprimarea sau trimiterea lor electronic

Figura 7

 

Aplicaţie  în Word 2007 – Îmbinarea corespondenţei

De curând s-a desfăşurat Olimpiada de Informatică faza judeţeană (OJI 2013).  Pentru a premia câştigătorii, inspectorul de informatică a procedat astfel:

1. a creat un document lista.doc, în care a introdus un tabel cu următoarele câmpuri: numele şi prenumele, genul (masculin/feminin), şcoala, clasa, premiul;

Numele şi prenumele

Genul

Şcoala

Clasa

Premiul

 

 

 

 

 

 

 2. a completat tabelul cu datele elevilor care au obţinut premii (I,II,III) şi menţiuni;

Numele şi prenumele

Genul

Şcoala

Clasa

Premiul

Belcineanu Alexandru-Ioan

M

C.N. "Carol I" Craiova

IX

I

Paun Bogdan-Gabriel

M

C.N. "Fratii Buzesti" Craiova

IX

II

Costan Miriam

F

C.N. "Fratii Buzesti" Craiova

IX

III

Ehorovici Denis-Gabriel

M

C.N. "Fratii Buzesti" Craiova

IX

Menţiune

Taraban Petru

M

C.N. "Carol I" Craiova

IX

Menţiune

Vlad Anca

F

C.N. "Carol I" Craiova

IX

Menţiune

Ristea Ştefan

M

C.N. "Carol I" Craiova

IX

Menţiune

Nedelcu Andreea

F

C.N. "Carol I" Craiova

IX

Menţiune

Ciurez Andrei

M

C.N. "Fratii Buzesti" Craiova

IX

Menţiune

 

 3.  a) folosind opţiunea Scrisori şi corespondenţe (Letters and Mailings) a creat o machetă diploma.doc pentru premierea elevilor, de forma următoare:

DIPLOMĂ

Se acordă elevului <<numele_şi_prenumele>>

de la şcoala <<şcoala>> din clasa <<clasa>>

premiul <<premiul>>

la Olimpiada Judeţeană de Informatică - OJI 2013

Data: 2 martie 2013                Inspector de informatică,

Prof. Prejbeanu Ionel

b) în această machetă a introdus titlul DIPLOMĂ folosind un stil din galeria WordArt;

 c) a introdus câmpurile numele şi prenumele, şcoala, clasa, premiul din fişierul lista.doc;

 d) în faţa numelui, a adăugat cuvântul „elevului” sau „elevei”, în funcţie de genul persoanei;

 e) textul machetei l-a formatat astfel: font Arial, dimensiune 18;

 f) numele, prenumele, şcoala, clasa şi premiul le-a formatat aldin (bold);

 4. a salvat în fişierul rezultate.doc rezultatul îmbinării dintre machetă şi tabelul cu informaţiile concurenţilor.

 Sarcina de lucru constă în realizarea paşilor urmaţi de inspector şi salvarea fişierelor obţinute într-un folder WORD pe desktop.

INDICAŢII de rezolvare:

1. Se crează lista.doc, în care se introduce un tabel cu 5 coloane şi 10 linii cu Insert Table (Inserare Tabel)

 2. Se completează tabelul cu datele celor 9 elevi

 3.  

a) Folosind opţiunea Start Mail Merge  (Îmbinare corespondenţă) din fila Mailings (Corespondenţă) se porneşte crearea machetei diploma.doc urmând paşii indicaţi de expert

Figura 8

 

 b) Se scrie titlul utilizând Word Art – fila Insert WordArt (Inserare WordArt), cu alegerea stilului corespunzător

c) La pasul 3 indicat de expert, se alege sursa datelor (lista.doc), iar la pasul 4 se completează macheta cu câmpurile numele şi prenumele, şcoala, clasa, premiul

Figura 9

 

d) În faţa câmpului numele şi prenumele, folosind comanda Rules de pe bara de instrumente Mailings, se pune condiţia în fereastra IF...Then...Else corespunzătoare pentru a adăuga cuvântul „elevului” sau „elevei”, în funcţie de genul persoanei

Figura 10

 Figura 11

 

 

 e) Se selectează textul din machetă şi se stabileşte fontului Arial, dimensiune 18 folosind butoanele de pe bara de instrumente de formatare

 f) Se selectează câmpul numele şi prenumele şi se acţionează butonului B (bold) de pe bara de instrumente de formatare

 4. La ultimul pas indicat de expert, se salvează rezultatul îmbinării în fişierul rezultate.doc

Pentru a descărca fişierul lista.docx, daţi click aici.

De asemenea, pentru a viziona realizarea aplicaţiei pas cu pas, daţi click aici. Folosiţi browser-ul Google Chrome pentru a putea vedea filmul.

SUS