word

Editoare de texteWORD

Etapa 1 - An Scolar 2010-2011 - Evaluare Online "Tudor Sorin" - clasa a IX-a TIC

11 - 17 decembrie 2010

Deschideţi fişierul craciun.doc.

a. Setaţi pagina astfel: Legal, Orientare (Orientation) tip Vedere (Portrait), Margini (Margins) – Stânga (Left)-2,5 cm, Dreapta (Right)- 2 cm, Sus (Top) - 2 cm, Jos(Bottom) - 2 cm.

b. Aliniaţi la centru titlul şi modificaţi fontul în Arial Blak, dimensiune 18, Aldin (Bold). Aplicaţi titlului un efect Shadow/Umbră, o spaţiere între caractere Extended/Extinsă la 12 pct.(pt.) şi culoarea de evidenţiere a textului galbenă.

c. Aliniaţi primul paragraf Justify/Stânga-dreapta, aplicaţi o spaţiere Before/Înainte de 6 pct.(pt.) şi o spaţiere After/După de 12 pct.(pt.), o spaţiere Interlinie de 2,5, o indentare la stânga de 1 cm, şi pentru prima linie a paragrafului o indentare specială la 2 cm.

d. Adăugaţi la sfârşitul fişierului un paragraf în care explicaţi ce reprezintă linia verticală ce taie al doilea paragraf şi apoi eliminaţi-o.

e. Copiaţi formatul de text aplicat textului „Credinţă şi legende populare privitoare la originea termenului” pentru toate textele scrise între ghilimele. Adăugaţi un nou paragraf la finalul documentului în care explicaţi cum aţi procedat.

BAREM de corectare:

Pentru rezolvare corectă se acordă punctaj maxim (5p)

a. Hârtie 0,25 p.
Setare Margini 0,5 p.
Orientare 0,25 p.

b. Aliniere, modificare font, dimensiune 18, Aldin (Bold) 0,5 p.
Umbră, spaţiere, culoare de evidenţiere 0,5 p.

c. Aliniere, spaţiere paragraf 0,5 p.
Indentare, spaţiere, indentare specială 0,5 p.

d. Eliminare tabulator bară 0,5 p.
Explicaţie corectă 0,5 p.

e. Copierea şi aplicare format 0,5 p.
Explicaţie corectă (click dublu pe descriptorul de format şi aplicare în toate locaţiile). 0,5 p.Copyright © 2010 Competenţe Digitale