word

Editoare de texte
AMWAY

Competenţe de evaluat

  • Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text
  • Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului
  • Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului
  • Utilizarea avansată a editorului de texte
  • Formatarea finală a unui document
  • Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document
  • Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice, faxului şi prezentării oferite de editor
  • Realizarea unor aplicaţii practice
  • Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente


Copyright © 2010 Competenţe Digitale