Prezentări

Test grilă Power Point

TEST 1 - Power Point

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Concursul de Informatică Aplicată, etapa Naţională
Clasa X
Suceava 23 mai 2009
 
1. Pentru a seta o traiectorie particularizată atunci când vrem să animăm un obiect folosim:
Expunere Diapozitive (Slide Show) > Setari Actiune (Action Settings) > Adaugare Efect (Add effect) > Desenare Cale Particularizată (Draw motion path)
Intrumente (Tools) > Particularizare (Customize) > Adăugare Efect (Add effect) > Căi de mişcare (Motion path) > Desenare Cale Particularizată (Draw custom path)
Expunere Diapozitive (Slide show) > Animatie particularizată (Custom animation) > Adăugare Efect (Add effect) > Căi de mişcare (motion paths) > Desenare Cale Particlarizată (Draw custom path)
Expunere Diapozitive (Slide show) > Expuneri particularizate (Custom show) > Adăugare Efect (Add effect) > Căi de mişcare (motion paths) > Desenare Cale Particularizată (Draw custom path)
 
2. Pentru a crea o comandă automată pentru efecturea unor funcţii simple într-o prezentare folosim:
Instrumente (Tools) > Inregistrarea unei macrocomenzi (Record macro)
Instrumente (Tools) > Atelier partajat (Shared workspace)
Fişier (File) > Proprietăţi (Properties)
Instrumente (Tools) > Particularizare (Customize)
 
3. Pentru a crea un cuprins automat într-o prezentare PowerPoint folosim:
opţiunea Slide Show (Expunere diapozitive)
opţiunea Rehearse Timings (Programarea repetiţiilor)
opţiunea Common Task (Taskuri comune)
opţiunea Summary Slide (Diapozitiv rezumat)
 
4. Inserarea unor butoane într-un diapozitiv se face din meniul:
Insert (Inserare)
Edit (Editare)
Format (Formatare)
Slide Show (Expunere diapozitive)
 
5. Pentru a realiza un buton într-un diapozitiv, buton ce va ajuta la încheierea expunerii folosim:
Expunere diapozitive (Slide Show) > Setari actiune (Action Settings) > Executare macrocomanda (Run macro) > Comanda creată anterior
Expunere diapozitive (Slide Show) > Butoane acţiune (Action Buttons) > Hyperlink catre > "Incheierea expunerii" (End show)
Expunere diapozitive (Slide show) > Animatie particularizata (Custom animation) > Hyperlink catre > "Incheierea expunerii".
Expunere diapozitive (Slide Show) > Butoane de acţiune (Action Buttons) > Executare macrocomandă (Run macro) > Comandă creată anterior
 
6. Alegerea unui tip predefinit de diapozitiv se face din meniul Format, alegând:
Slide Layout (Aspect diapozitiv)
Animation Scheme (Efecte de animaţie)
Background (Fundal)
Font
 
7. Pentru a uni două prezentări Power Point într-o singură prezentare folosim:
Inserare (Insert) > Diapozitive din fişiere (Slides from files)
Editare (Edit) > Lipire specială (Paste special)
Fişier (File) > Proprietăţi (Properties)
Intrumente (Tools) > Comparare şi îmbinare prezentări (Compare and merge presentations)
 
8. Care dintre următoarele enunţuri referitoare la utilizarea instrumentului Pen Color este adevărată?
se poate alege în faza de proiectare a prezentării
se poate alege în momentul derulării prezentării (modul Slide View)
stabileşte intervalul de timp dintre două afişări de diapozitive
se poate alege în modul de vizualizare Slide sorter (Sortare diapozitive)
 
9. Animaţia particularizată poate să includă:
Entrance, Exit effects (efecte de intrare, ieşire)
Emphasis effects, Motion paths (efecte accent, căi de mişcare)
variantele a şi b
niciuna dintre variante
 
10. Care afirmaţie nu este adevărată, în legătură cu modul de vizualizare a prezentării Slide Sorter View (Sortare diapozitive):
se poate edita textul din slide
se poate elimina un slide
se pot reordona slide-urile
se poate insera un slide nou
 
   Copyright © 2010 Competenţe Digitale