Prezentări


Competenţe de evaluat

 • Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări - PowerPoint
 • Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului
 • Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări - copiere, mutare, ştergere
 • Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări
 • Utilizarea elementelor grafice în prezentare
 • Utilizarea diagramelor
 • Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare
 • Realizarea animaţiei într-o prezentare
 • Realizarea unei prezentări
 • Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării
 • Realizarea unor aplicaţii practice

Copyright © 2010 Competenţe Digitale