logoOperatori utilizați în MySQL

Operatorii sunt simboluri care pot fi utilizate pentru a efectua operații asupra unor variabile și constante de diverse tipuri. Entitățile asupra cărora se aplică un operator se numesc operanzi. Un operator poate avea unul sau doi operanzi. Operatorii sunt clasificați în funcție de tipul datelor asupra cărora acționează.

Operatori aritmetici

Operatorii aritmetici realizează operațiile matematice de bază:

+ adunare
- scădere
* înmulțire
/ împărțire. Dacă împărțirea nu este exactă, rezultatul este de tip float
% modulo. Restul împărțirii primului operand la cel de-al doilea

Operatorul de atribuire

Operatorul de atribuire este "=".

Operatori de comparare

Rezultatul operației de comparare este de tip boolean (true sau false).

= =
Egalitate. Returnează true dacă ambii operanzi au aceeași valoare (chiar dacă nu au același tip).
= = =
Identitate. Returnează true dacă ambii operanzi au aceeași valoare și același tip de date.
!=
Valori diferite. Returnează true dacă operanzii au valori diferite.
<>
Sinonim cu !=
!==
Returnează true dacă operanzii au valori diferite, sau tip de date diferit.
<
mai mic
<=
mai mic sau egal
>
mai mare
>=
mai mare sau egal

Operatori logici

Operatorii logici sunt folosiți pentru a opera cu valori boolene iar rezultatul acestor operatori este tot o valoare booleană.

&&
ȘI logic. Rezultatul este true dacă ambii operanzi sunt true.
||
SAU logic. Rezultatul este true dacă cel puțin unul din cei doi operanzi este evaluat boolean ca true.
and
ȘI logic. Similar cu && dar cu o prioritate mai mică.
or
SAU logic. Similar cu or dar cu o prioritate mai mică
xor
SAU exclusiv true dacă operanzii sunt diferiți, și false dacă operanzii sunt egali.

Alți operatori

Operatorii IS NULL, IS NOT NULL testează dacă o valoare este sau nu NULL.

Operatorul BETWEEN min AND max testează dacă o valoare se găsește între o valoare minimă și una maximă. În caz afirmativ returnează 1, alfel, 0. Se poate aplica și pentru date care rețin șiruri de caractere (ordinea lexicografică), dar și pentru datele de timp.

 

 Copyright © 2016 Kalytheo