logo



Tipuri de date în MySQL

Tipurile de date din MySQL se împart în:

  1. tipuri care rețin șiruri de caractere;
  2. tipuri numerice;
  3. tipuri care rețin data, ora.

Tipuri de date care rețin șiruri de caractere

Tip
Descriere
CHAR[(n)]
Un câmp de acest tip reține un șir de caractere de lungime fixă n. Dacă n nu este precizat, reține un caracter. Ocupă n octeți.
VARCHAR
Reține șiruri de cel mult 255 caractere. Primul octet reține lungimea șirului.Ocupă n+1 octeți.
TINYTEXT
La fel ca tipul VARCHAR.
TEXT
Reține șiruri de cel mult 65535 caractere. Doi octeți rețin lungimea efectivă a șirului. Ocupă n+2 octeți, unde n este numărul de caractere al șirului.

Tipuri de date numerice

Tip
Descriere
INT

Un câmp de acest tip ocupă 4 octeți. Reține numere întregi cuprinse în intervalul
[-2.147.483.648, 2.147.483.647]

FLOAT
Un câmp de acest tip ocupă 4 octeți. Reține numere reale.
DOUBLE
Un câmp de acest tip ocupă 8 octeți. Reține numere reale mari, cu zecimale
DECIMAL(lungime, decimals)
Un tip DOUBLE care permite un număr fix de zecimale. Numărul este stocat ca șir de caractere.

Tipuri de date care rețin anul, data și ora

Tip
Descriere
YEAR

Un câmp de acest tip reține ani. O dată se introduce ca șir de caractere. De exemplu, pentru anul 2001 se poate introduce '2001' sau '1', iar pentru anul 1989 se poate introduce '1989' sau '89'.

TIME
Ora în format HH:MM:SS
DATE
O dată stocată ca YYYY-MM-DD. Intervalul este de la 1000-01-01 la 9999-12-31
DATETIME
Data și ora, afișate în format YYYY-MM-DD HH:MM:SS

 



Copyright © 2016 Kalytheo