logoComenzi MySQL

CREATE DATABASE nume_bază;

USE nume_bază;

DROP DATABASE nume_bază; - șterge o bază de date

SHOW DATABASES - afișarea bazelor de date existente

CREATE TABLE nume_tabel (nume_coloană1 tip_dată [specificatori], nume_coloană2 tip_dată [specificatori], ..., nume_coloanăn tip_dată [specificatori]);

INSERT INTO nume_tabel VALUES (data1, data2, ..., datan);

SELECT nume_coloană1, nume_coloană2, ..., nume_coloanăn FROM nume_tabel;

Dacă dorim ca în capul de tabel să figureze alt nume pentru o coloană, atunci, în instrucțiunea SELECT, vom scrie numele coloanei urmat de cuvântul cheie AS și de numele care dorim să fie afișat în capul de tabel.

SHOW TABLES [FROM nume_bază]

SHOW COLUMNS FROM nume_tabel

Sortarea datelor

SELECT * FROM nume_tabel ORDER BY nume_coloană DESC; - sortează descrescător după valorile câmpului nume_coloană.

Sortarea crescătoare este implicită, nu este necesar să o specificăm prin clauza ASC.

Putem sorta datele după valorile existente în mai multe coloane. Mai întâi se sortează datele după prima coloană specificată, apoi, pentru valori egale în prima coloană, se sortează a doua coloană, ș.a.m.d.

Există posibilitatea să afișăm un anumit număr de rânduri folosind clauza LIMIT.

SELECT * FROM nume_tabel ORDER BY nume_coloană DESC LIMIT 5 ;

Filtrarea datelor

Operația de afișare a liniilor care îndeplinesc anumite condiții, se numește filtrare și se realizează folosind comanda SELECT la sfârșitul căreia se atașează clauza WHERE condiție.

Obs. Clauza ORDER BY se va trece după WHERE.

Actualizarea datelor într-un tabel

Modificarea valorilor reținute într-un câmp se face cu comanda:

UPDATE nume_tabel SET coloana1=expresie1, ..., coloanak=expresiek [WHERE condiție];

Ștergerea unui rând sau a mai multor rânduri

DELETE FROM nume_tabel [WHERE condiție];

Obs. În absența clauzei WHERE sunt șterse toate rândurile din tabel.

Modificarea numelui unui tabel

RENAME TABLE nume_vechi TO nume_nou

Ștergerea unei coloane

ALTER TABLE nume_tabel DROP COLUMN nume_coloană

Adăugarea unei coloane

ALTER TABLE nume_tabel ADD nume_coloană tip;

Utilizarea subinterogărilor

Orice rezultat care este obținut cu ajutorul unei instrucțiuni SELECT este o interogare.

Datele returnate de o interogare pot fi utilizate pentru a efectua o nouă interogare. În acest caz, prima interogare este interogare subordonată.

Exemplu: Să se determine numele elevilor care au cea mai mare notă la matematică:

SELECT nume, matematică FROM elevi WHERE matematică=(SELECT MAX(matematică) FROM elevi);

Gruparea datelor

Pentru a grupa datele dintr-un tabel după valorile unei coloane se utilizează clauza GROUP BY nume_coloană, adăugată după numele tabelului.

Autoincrementare

Este incomod, ca la introducerea fiecărui rând să se specifice numărul de ordine pentru rândul respectiv. Există un mecanism prin care incrementarea se face automat.

Pentru ca o coloană să rețină numerele de ordine ale rândurilor respective, trebuie, ca la definirea ei, să se utilizeze specificatorul AUTO_INCREMENT, iar coloana să fie de tip întreg și să fie cheie primară sau cheie unică.

Exemplu:

CREATE TABLE elevi (nr_ord INT UNIQUE KEY AUTO_INCREMENT, nume CHAR(20));

INSERT INTO elevi (nume) VALUES ('Ionescu Bogdan');
INSERT INTO elevi (nume) VALUES ('Marica Maria');

Există și posibilitatea să se introducă valori dorite în coloana cu autoincrementare. În acest caz, la următoarele introduceri, valorile implicite vor fi obținute pornind de la valoarea introdusă.

 Copyright © 2016 Kalytheo