Deschideţi fişierul de lucru situaţie scolară.

Cerinţe

I.         Excel

1.     Completaţi tabelul cu informaţiile referitoare la media anuală (domeniul de celule G4:G13) şi la totalul absenţelor (domeniul de celule J4:J13), utilizând funcţiile corespunzătoare mediei aritmetice, respectiv sumei, pentru fiecare elev în parte;

2.     Completaţi informaţiile referitoare la mediile pe semestrul I, II şi anuală pe clasă (celulele E14, F14, G14), utilizând funcţia corespunzătoare mediei aritmetice;

3.     Completaţi informaţiile referitoare la totalul absenţelor pe semestrul I, II şi pe an, pe clasă (celulele H14, I14, J14), utilizând funcţia corespunzătoare sumei;4.     Completaţi informaţiile referitoare la cea mai mare, respectiv cea mai mică medie anuală pe clasă (celulele G16, G17), utilizând funcţiile corespunzătoare maximului şi minimului.

5.     Realizaţi o diagramă de tip coloană din care să reiasă mediile obţinute de elevi pe semestrele I şi II;

6.     Realizaţi o diagramă de tip coloană din care să reiasă nr. de absenţe de pe semestrele I şi II;

7.     Realizaţi o diagramă radială din care să reiasă, din totalul elevilor, câţi elevi au medii mai mici decât 5, câţi au medii cuprinse în intervalul [5.00, 6.99), câţi au medii în intervalul [7.00, 8.99) şi câţi au medii de cel puţin 9.

Răspunsuri:Cerinţele 1, 2, 3,4:


Cerinţa 5
:

Cerinţa 6:Cerinţa 7:

I.         PowerPoint

·        Pornind de la foaia de calcul cu situaţia şcolară, realizaţi o prezentare PowerPoint care să conţină 6 diapozitive, dintre care, primul diapozitiv să aibă aspectul Diapozitiv de titlu, ultimul diapozitiv să aibă aspectul Titlu şi conţinut (conţinut text), iar restul, aspectul Doar titlu, după cum urmează:

-       Diapozitiv 1:

ü Titlu: Situaţia şcolară a elevilor clasei a X-a G în anul şcolar 2014 – 2015

ü Subtitlu:  Situaţie realizată de <<Nume şi prenume>>

-       Diapozitiv 2:

ü Titlu: Colectivul clasei a X-a G

ü Sub caseta de titlu copiaţi din documentul Excel tabelul determinat de domeniul de celule B3:J13.

-       Diapozitiv 3:

ü Titlu: Reprezentarea grafică a situaţiei mediilor pe semestre

ü Sub caseta de titlu copiaţi din documentul Excel  diagrama corespunzătoare situaţiei prezentate în titlu.

-       Diapozitiv 4:

ü Titlu: Reprezentarea grafică a situaţiei absenţelor pe semestre

ü Sub caseta de titlu copiaţi din documentul Excel  diagrama corespunzătoare situaţiei prezentate în titlu.

-       Diapozitiv  5:

ü Titlu: Reprezentarea grafică a distribuţiei mediilor anuale la nivelul clasei, în intervalele [0, 5), [5, 7), [7,  9), [9, 10]

ü Sub caseta de titlu copiaţi din documentul Excel  diagrama corespunzătoare situaţiei prezentate în titlu.

-       Diapozitiv 6:

ü Titlu: Concluzie

ü Conţinut: << Extrageţi o concluzie în urma analizei situaţiei şcolare pe semestrul II comparativ cu situaţia şcolară de pe semestrul I>>