Excel 2007 - Filtrarea complexă – noţiuni teoretice

Este utilă pentru selectarea după criterii multiple a înregistrărilor unui tabel.

Pentru a obţine această filtrare trebuie să parcurgem următorii paşi:

Ř  Realizarea criteriilor de selecţie prin copierea primului rând din tabel (capul de tabel) în zona în care se vor alcătui criteriile. În zona creată, sub capul de tabel, se scriu relaţiile de tip criteriu, utilizând operatorii de relaţie (=, >, <, >=, <=, <>).

Ř  Se selectează tabelul, inclusiv capetele de coloană, fără zona criteriilor.

Ř  Se selectează Data → Advanced (Filtrare complexă) → completare casetă de dialog

filtrare

În fereastra de mai sus completăm:

ü  Domeniul de celule folosite ca sursă de intrare (List range = Zonă listă).

ü  Domeniul de celule unde am scris criteriul de filtrare (Criteria range = Zonă de criterii).

ü  Domeniul pentru rezultat (Copy to = Copiere în)

 

Ř  Rezultatul filtrării poate fi afişat în locul tabelului original (Filter the list, in-place = Filtrare listă, în acelaşi loc) sau poate fi copiat în altă locaţie (Copy to another location = Copiere în altă locaţie).

Ř  Pot fi filtrate doar înregistrările unice (Unique records only).

 

Criterii în filtrarea avansată Excel

 

1.      Dacă condiţia se referă la o valoare sau la mai multe valori, atunci acestea vor fi puse pe aceeaşi coloană având grijă ca pe prima linie a coloanei să păstrăm numele câmpului.

Exemplu:

Nume

Moise

Bucur

 

2.      Mai multe criterii legate prin operatorul logic AND (ŞI) pot fi introduse dacă sunt plasate pe aceeaşi linie.

Exemplu:

Medie informatică

Medie matematică

>7,00

>7,00

 

3.      Mai multe criterii legate prin operatorul logic OR (SAU) pot fi introduse dacă sunt plasate pe linii diferite.

Exemplu:

Medie română

Medie matematică

Medie informatică

10

 

 

 

10

 

 

 

10