Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
Competenţe de evaluat

  • Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal
  • Descrierea funcţionării unui calculator personal
  • Descrierea performanţelor unui computer
  • Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea
  • Descrierea situaţiilor în care poate fi utilizat un calculator în activitatea zilnică
  • Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor
  • Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii
  • Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-uluiCopyright © 2010 Competenţe Digitale