Competenţe de evaluat

 • Definirea noţiunilor legate de "arhitectura" Internetului
 • Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora
 • Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet
 • Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet
 • Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor
 • Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail
 • Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului
 • Utilizarea serviciului de conversaţie
 • Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet
 • Realizarea unor aplicaţii practice
 • Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML
 • Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine
 • Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini - copiere, mutare, ştergere
 • Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură
 • Utilizarea tabelelor într-o pagina WEB
 • Realizarea unor aplicaţii practice
 • Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web


Copyright © 2010 Competenţe Digitale