Tic-Tac-Toe
Top-Left Top-Center Top-Right
Middle-Left Middle-Center Middle-Right
Bottom-Left Bottom-Center Bottom-Right

You
Computer
Ties

Documente utile

Concursuri şcolare


home
Browser: Internet Explorer
Adresa IP:
44.197.111.121
home Nr. vizitatori: 420289
Nr. accesări:
3594635

Competenţe Digitale

Concurs "Evaluare în Educaţie" - etapa I, 11-17 decembrie, clasa a XII-a

An şcolar 2010-2011

materialedidactice.ro

Punctul I: Creaţi pe calculatorul dumneavostră fişierul text cu numele date_necesare .

a) Scrieţi pe prima linie a fişierului text date_necesare două metode de cuplare fizică a unui calculator la Internet şi salvaţi fişierul text  date_necesare .
b) Scrieţi pe a doua linie a fişierului text date_necesare denumirile a două programe de poşta electronică şi salvaţi fişierul text  date_necesare.
c) Scrieţi pe a treia linie a fişierului text date_necesare numele unui program care realizează arhivarea fişierelor şi salvaţi fişierul text  date_necesare .

Punctul II: Accesaţi un motor de căutare pe Internet şi căutaţi informaţii despre Adrian Păunescu .
a) Copiaţi la finalul fişierului text date_necesare adresa uneia dintre primele pagini rezultate în urma căutarii.
b) Accesaţi una dintre paginile web rezultate în urma căutării şi realizaţi o captură de ecran ( Print Screen ) după efectuarea operaţiei. Salvaţi imaginea obţinută într-un fişier pe care îl veţi denumi captura.jpg.

BAREM de corectare:

Punctul I
------------------------------------------------------------
Realizarea corectă a cerinţei
a) enumerare corectă (*) 2p
b) răspuns corect (**) 2p
c) răspuns corect (***) 1p

(*)Se acordă câte 1p pentru menţionarea oricărei metode corecte. De exemplu: printr-un modem şi o linie de telefon, linie de telefon dedicată, legatură prin radio la un aşa-numit Hotspot sau Active Point, utilizând tehnicile WLAN sau Wi-Fi, legatură prin radio, de la un telefon mobil sau de la un calculator portabil.
(**)Se acordă 1p pentru orice denumire corectă. Exemple de programe de poşta electronică: Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Pegasus etc.
(***) Se acordă 1p pentru orice denumire corectă. Exemple: WinRar, Winzip.

Punctul II
------------------------------------------------------------
a) Realizarea corectă a cerinţei 2p.
b) Realizarea corectă a cerinţei (*) 3p.

(*) Se acordă 2p din 3p dacă s-a realizat salvarea dar nu în formatul cerut.

Descărcaţi arhiva de lucru:

- Pachet_fişiere_Office 2003, format RAR sau ZIP

- Pachet_fişiere_Office 2007, format RAR sau ZIP


Dezarhivaţi fişierele pentru lucru.

Punctul 1: Deschideţi fişierul cd_w, şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Modificaţi aspectul textului din titlul documentului astfel încât fontul să fie Comic Sans MS de dimensiune 20, iar spaţierea între caractere la 3pt . Încadraţi titlul într-un chenar cu linie dublă de culoare albastru .
b. Adaugaţi la antet (header) textul competenţe digitale şi apoi  aplicaţi în subsolul paginii (footer) numerotarea automată.

c. Formataţi textul din cel de-al doilea paragraf al primei pagini, organizându-l pe două coloane de laţimi diferite, prima coloană având lăţimea de 9,5cm (3,74 inch).
d. Uniţi toate celulele din cea de-a doua colană a tabelului din document, apoi aplicaţi un fundal de culoare verde şi un chenar de culoare galben celulei obţinute în urma operaţiei.

Punctul 2: Deschideţi prezentarea cd_p şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Aplicaţi titlului din primul diapozitiv un efect de animaţie la nivelul cuvântului.
b. Adăugaţi un al patrulea diapozitiv, nou, de tip Titlu şi Organigrama (Title and Diagram or Organization Chart). Completaţi organigrama ca în modelul de mai jos.

c. Introduceţi un al cincilea diapozitiv, nou,  şi modificaţi fundalul acestui diapozitiv, astfel încât să aibă ca fundal imaginea din fişierul cd_i.jpg .
d. Realizaţi inserarea automată a imaginii din fişierul sigla.png , aflat în directorul evaluare, în partea dreaptă-sus a tuturor diapozitivelor prezentării.

avon.ro%20

Punctul 3: Deschideţi fişierul cd_x şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Inseraţi o nouă coloană, cu titlul Nr.crt., după ultima coloană din foaia de calcul (sheet) Evaluare .
b. Completaţi cu ajutorul proprietăţii Completare automată/AutoFill numerele de ordine (începând cu valoarea 1) ale coloanei Nr.crt .
c. Introduceţi o formulă în celula C4 din foaia de calcul (sheet) Evaluare pentru a calcula cea mai mare valoare conţinută de  grupul de celule B2:B6 .
d. Copiaţi formula din celula C4 în celula C5 din foaia de calcul (sheet) Evaluare .

Punctul 4: Deschideţi fişierul cd_h.html  şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Formataţi primul paragraf astfel încât doar textul din acesta să fie scris cu litere cursive (italice). Adăugaţi după acest paragraf o referinţă către fişierul cd_w.doc, existent în directorul evaluare .
b. Inseraţi, după imaginea din fişier, un tabel cu două linii şi patru coloane. În prima celulă a tabelului adăugaţi textul Proba, pe care creaţi o legatură (link) către fişierul cd_p.ppt . Adăugaţi un fond de culoare galben tabelului.

avon.ro

Punctul 5: Deschideţi fişierul cd_a şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Ordonaţi descrescător după primul câmp informaţiile conţinute de tabela cd_t .
b. În interogarea cd_q adăugaţi toate coloanele tabelului şi modificaţi criteriul de selecţie a datelor din coloana a doua astfel încât să fie afişate doar valorile acestei coloane care sunt mai mari ca 100 .

Punctul 6: Deschideţi directorul (folder-ul) evaluare, şi aplicaţi pentru acesta următoarele cerinţe:

a. Realizaţi setările necesare astfel încât fişierele din director (folder) să fie vizualizate în ordinea descrescătoare a mărimii lor. Realizaţi o captură de ecran ( Print Screen) după efectuarea operaţiei şi salvaţi imaginea obţinută într-un fişier cu numele screen.jpg, în directorul (folder-ul) evaluare.
b. Creaţi în directorul (folderul) evaluare următoarea structură de subdirectoare.

Copiaţi fisierul cd_p.ppt în subdirectorul (folderul) E, redenumind fişierul astfel: prezentare.ppt .
c. Realizaţi în aplicaţia Paint desenul din figura următoare şi salvaţi-l în fisierul grafic cu numele tema.tiff, în directorul evaluare .

BAREM de corectare:

Punctul 1
-----------------------------------------------

a. Realizarea corectă a cerinţei. 3p
- aplicarea fontului 1p
- modificarea dimensiunii 1p
- încadrarea cu chenarul cerut1 p

b. Realizarea corectă a cerinţei. 5p
- inserarea antetului 3p
- numerotarea automată a paginii 2p

c. Realizarea corectă a cerinţei 3p
- organizarea pe două coloane a paragrafului indicat 2p
- respectarea lăţimii indicate pentru prima coloană 1p

d. Realizarea corectă a cerinţei. 3p
- unirea celulelor 1p
- aplicarea chenarului 1p
- aplicarea culorii de fond 1p

Punctul 2
-----------------------------------------------

a. Realizarea corectă a cerinţei(*) 2p
(*) Se acorda 1p dacă efectul de animaţie nu este cel din cerinţă.

b. Realizarea corectă a cerinţei 3p
(*) Se acordă punctajul pentru orice tip de diapozitiv inserat
- adăugarea unui diapozitiv nou (*) 1p
- realizarea organigramei 2p

c. Realizarea corectă a cerinţei. 5p
- inserarea diapozitivului 3p
- adăugarea fundalului cerut diapozitivului inserat 2p

d. Realizarea corectă a cerinţei 3p

Punctul 3
-----------------------------------------------
a. Realizarea corectă a cerinţei 3p
b. Realizarea corectă a cerinţei 3p
c. Realizarea corectă a cerinţei 5p
d. Realizarea corectă a cerinţei 3p

Punctul 4
-----------------------------------------------
a. Realizarea corectă a cerinţei 3p
b. Realizarea corectă a cerinţei 3p

Punctul 5
-----------------------------------------------
a. Realizarea corectă a cerinţei 3p
b. Realizarea corectă a cerinţei 3p

Punctul 6
-----------------------------------------------
Raspuns: 1

a. Realizarea corectă a cerinţei. 5p
- vizualizarea cerută a fişierelor 1p
- realizarea PrintScreen-ului. 2p
- copierea PrintScreen-ului 1p

b. Realizarea corectă a cerinţei 3p
- crearea structurii de directoare 2p
- copierea fişierului în folderul E sub numele indicat 1p

c. Realizarea corectă a cerinţei 3p
- realizarea desenului 1p
- salvarea desenului în fişierul cu numele tema 1p
- salvarea desenului în fişierul cu extensia tiff 1p
Copyright © 2010 Competenţe Digitale