Tic-Tac-Toe
Top-Left Top-Center Top-Right
Middle-Left Middle-Center Middle-Right
Bottom-Left Bottom-Center Bottom-Right

You
Computer
Ties

Documente utile

Concursuri şcolare


home
Browser: Internet Explorer
Adresa IP:
100.28.0.143
home Nr. vizitatori: 433105
Nr. accesări:
3667959

Competenţe Digitale

Concurs "Evaluare în Educaţie" - etapa II, 2-8 aprilie, clasa a XII-a

An şcolar 2010-2011

Avon

Subiectul 1

1. Creaţi directorul evaluare-bac fişierul text cu numele bacalaureat.

a) Scrieţi pe prima linie a fişierului text bacalaureat denumirea unei categorii ce reprezintă protocol de reţea (utilizaţi abrevierea) şi salvaţi fişierul.

b) Scrieţi pe a doua linie a fişierului text bacalaureat denumirea serviciului ce realizează transformarea unui nume în adresă de IP şi invers (utilizaţi abrevierea), şi salvaţi fişierul.

c) Scrieţi pe a treia linie a fişierului text bacalaureat numele unui convertor foto/video şi salvaţi fişierul.

2. Accesaţi un motor de căutare pe Internet şi căutaţi informaţii despre Istoria Internetului.

a) Copiaţi la finalul fişierului text bacalaureat adresa uneia dintre primele pagini rezultate în urma căutării şi salvaţi fişierul.
b) Accesaţi dintre paginile web rezultate în urma căutării, pagina Wikipedia. Copiaţi prima imagine inserată în dreapta paginii în directorul evaluare şi redenumiţi imaginea astfel: internet.jpg.

BAREM de corectare (max. 10 puncte):

1. Realizarea corectă a cerinţei / 6p
a) răspuns corect 2p
Se acordă 2p pentru unul din răspunsurile: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI, Apple Talk.
b) răspuns corect 2p
Se acordă 2p pentru răspunsul DNS
c) răspuns corect 2p

2. Realizarea integrală şi corectă a cerinţei / 4p
a) răspuns corect 2p
b) răspuns corect* 2p
*) Se acordă 1p dacă s-a realizat copierea şi salvarea imaginii, dar nu în formatul precizat, sau nu cu numele precizat.

Subiectul 2

1. Scrieţi una din funcţiile sistemului de operare studiat.

2. Scrieţi denumirile (utilizând abrevierea) a două sisteme de operare DOS.

3. Scrieţi două tipuri de extensii pentru un registru de calcul.

4. Scrieţi două tipuri de topologii ale reţelelor de calculatoare.

5. Scrieţi două dintre cele mai importante servicii oferite de Internet.

BAREM de corectare (max. 10 puncte):

1. Răspuns corect 2p
2. Răspuns corect (*) 2p
(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect din lista: MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS.
3. Răspuns corect (*) 2p
(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect.
4. Răspuns corect (*) 2p
(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Exemple: Bus, Ring, Star sau pentru răspunsurile: magistrală, inel, stea.
5. Răspuns corect (*) 2p
(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Exemple: www, e-mail, chat, ftp. etc.

Subiectul 3

Start test grilă

Subiectul 4

Descarcă Arhiva de lucru în format RAR sau ZIP.

Item 1.
a) Deschideţi fişierul Internet.doc dacă doriţi să lucraţi în Office 2003 sau Internet.docx dacă doriţi să lucraţi în Office 2007, şi inseraţi un antet care să conţină: textul „Internet” poziţionat la stânga, data şi ora (în formatul 06.03.2011) poziţionată în centru, numele şi prenumele vostru poziţionate în dreapta.

b) Centraţi titlul textului din primul paragraf (aflat deasupra imaginii), aplicaţii stilul Cursiv (Italic) şi aliniaţi-l la dreapta.

c) Utilizaţi imaginea pentru a crea un hyperlink către adresa paginii web http://ro.wikipedia.org/.

d) Formataţi paragrafele corespunzătoare celor două elemente ale listei cu marcatori astfel: aliniere (stânga – dreapta), indentare (0 – stânga, 0 – dreapta, special – fără), spaţiere (0 – înainte, 0 – după, 1,5 interlinie).
e) Eliminaţi link-urile din toate elementele cuprinsului, şi organizaţi aceste elemente sub forma unei liste ordonate (numerotate) utilizând formatul de numerotare: 1. 2. 3. … etc.

Avon


Item 2.
Deschideţi prezentarea INTERNET
a. Aplicaţi diapozitivelor un gradient în două culori (culoare va fi aleasă de voi) cu stilul de umbrire orizontală.

b. Aplicaţi ca imagine de fundal pentru primul diapozitiv imaginea cu numele im1.jpg. Modificaţi pentru al doilea diapozitiv fontul în Arial 44 pentru titlu şi în Arial 20 pentru conţinut. Cele patru paragrafe ale conţinutului transformaţi-le într-o listă cu marcatori utilizând ca marcator imaginea im2.jpg.

c. Cele patru texte din al doilea diapozitiv formatate cu stilul Aldin (Bold), transformaţi-le în hyperlink pentru adresa paginii web http://ro.wikipedia.org/wiki/LAN.

d. Aplicaţi primului diapozitiv un efect de tranziţie de tipul: Acoperire spre stânga-jos, de viteză medie şi sunet Laser. Inseraţi în partea din stânga jos pe cel de al doilea diapozitiv imaginea cu numele im2.jpg; aplicaţi imaginii o rotaţie de 45 grade; mutaţi imaginea în spatele textului din caseta de text. Stabiliţi imaginea ca hyperlink către primul diapozitiv.

Item 3.
Deschideţi fişierul cd_x şi redenumiţi prima foaie de calcul a registrului (Sheet1), atribuindu-i numele Evidenta.
a. Inseraţi un rând nou înaintea celor şase deja existente, concatenaţi celulele B1, C1 şi D1 şi introduceţi textul Cifra de şcolarizare.

b. Introduceţi în celula F3 o formulă care, folosind o funcţie, va calcula cea mai mare valoare conţinută în grupul de celule B3:E3 (corespunzătoare anului I) şi copiaţi funcţia în grupul de celule F4:F6, astfel încât să afişeze valoarea maximă şi pentru ceilalţi ani de studiu.

c. Introduceţi o formulă în celula B7 care să determine valoarea totală (suma) cifrei de şcolarizare pentru anul 2007 şi copiaţi formula astfel încât să se afişeze suma cifrei de şcolarizare şi pentru ceilalţi ani de studiu, respectiv 2008, 2009 şi 2010.

d. Aplicaţi grupului de celule A2:E7 o culoare de umplere galben şi adăugaţi un tip de bordură care să marcheze fiecare celulă a domeniului selectat.

Item 4.
Deschideţi fişierul cd_h şi scrieţi titlu paginii web în caseta-text următoare.
a. Formataţi cel de-al doilea paragraf, astfel încât textul din acesta să fie scris cu culoare roşie şi aplicaţi textului stilul cursiv (italic). Adăugaţi după acest paragraf o referinţă către motorul de căutare Google.

b. Inseraţi, după cel de-al treilea paragraf imaginea sigla.jpg, existentă în folderul evaluare.

Item 5.
Deschideţi fişierul cd_a şi asociaţi tabelei FACTURI o cheie primară corespunzătoare câmpului numar factura.
a. Inseraţi în tabela DETALII FACTURI un câmp nou, cu numele achitat, de tip logic (Da/Nu) după câmpul numar factura. Ordonaţi descrescător după câmpul cantitate înregistrările conţinute de tabelul DETALII FACTURI.

b. În interogarea COSTURI inseraţi un câmp calculat pret, care va returna valoarea fiecărei facturii (cant x pu).

Item 6.
Deschideţi directorul (folder-ul) evaluare, realizaţi setările necesare astfel încât fişierele să fie sortate în ordine crescătoare a dimensiunii lor. Realizaţi captura de ecran corespunzătoare după realizarea acestei operaţii şi salvaţi imaginea obţinută în fişierul captura.jpg, în directorul (folder-ul) evaluare.
a. Creaţi în directorul (folder-ul) evaluare următoarea structură de subdirectoare.

Copiaţi fişierul cd_x în subdirectorul (folderul) F, cu numele Situatie.
b. Creaţi un document Microsoft Word care să conţină desenul din figura următoare. Salvaţi documentul cu numele figura_hazlie, în diectorul(folder-ul) evaluare.

c. Realizaţi în aplicaţia Paint desenul din figura alăturată şi salvaţi imaginea cu numele forme.jpg, în directorul evaluare.

BAREM de corectare (max. 70 puncte):

1.
a) Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
- inserarea antetului 1p
- completarea corectă a textelor respectând şi poziţionarea lor 1p
- inserarea datei şi orei în formatul precizat 1p
b) Rezolvarea corectă a cerinţei / 2p
- centrarea titlului 1p
- aplicarea stilului Cursiv şi alinierea la dreapta a primului paragraf 1p
c) Rezolvarea corectă a cerinţei / 1p
- crearea hyperlinkului 1p
d) Rezolvarea corectă a cerinţei 3p
- alinierea 1p
- indentarea 1p
- spaţierea 1p
e) Rezolvarea corectă a cerinţei / 2p
- eliminarea hyperlinkurilor 1p
- crearea listei numerotate 1p

2.
a) Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
- aplicarea unui fundal 1p
- alegerea corectă a gradientului în două culori 1p
- aplicarea stilului de umbrire orizontală 1p
b) Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
- aplicarea imaginii de fundal 1p
- modificarea fontului pentru titlu şi conţinut 1p
- crearea listei cu marcatori utilizând ca marcator imaginea im2.jpg 1p
c) Rezolvarea corectă a cerinţei / 4p
d) Rezolvarea corectă a cerinţei / 7p
- aplicarea pe primului diapozitiv a efectului de tranziţie de tipul: Acoperire spre stânga-jos, de viteză medie şi sunet Laser 3p
- inserarea în partea din stânga jos pe cel de al doilea diapozitiv a imaginii cu numele im2.jpg 1p
- aplicarea rotaţiei de 450 1p
- mutarea imaginii în spatele textului din caseta de text prin trimiterea ei în plan secundar 1p
- stabilirea imaginii ca hyperlink către primul diapozitiv 1p

3.
Rezolvarea corectă a cerinţei / 1p
a.Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
b.Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
c.Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
d.Rezolvarea corectă a cerinţei / 5p

4.
Scrierea datelor indicate / 1p
a. Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
b. Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p

5.
Rezolvarea corectă a cerinţei / 1p
a. Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p
b. Rezolvarea corectă a cerinţei / 3p

6.
Rezolvarea corectă a cerinţei / 1p
a. Rezolvarea corectă a cerinţei / 5p
b. Rezolvarea corectă a cerinţei / 4p
c. Rezolvarea corecta a cerintei /3p

Avon

Copyright © 2010 Competenţe Digitale