hangman

Editoare de calcul tabelarCompetenţe de evaluat

  • Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel
  • Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
  • Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
  • Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul
  • Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
  • Realizarea de import obiecte
  • Realizarea unor aplicaţii practice

Copyright © 2010 Competenţe Digitale