Curriculum la decizia şcolii

Norme de protecţia muncii în laboratorul de informatică

Proces verbal

 1. Manual pentru clasa a V-a
 2. Manual pentru clasa a VI-a
 3. Manual pentru clasa a VII-a
 4. Manual pentru clasa a VIII-a
 5. HOUR OF CODE - Disney

Tutoriale în Scratch

https://scratch.mit.edu/
 1. Indrumar Scratch_Mihai Agape.pdf
 2. Adunarea a două numere aleatorii în Scratch (tutorial video)
 3. Aplicaţie SCRATCH - String Art Square in Scratch
 4. Aplicaţie SCRATCH - Puzzle - Plants Vs. Zombies
 5. Aplicaţie SCRATCH - Laturile unui triunghi
 6. Joc cu caracatiţe
 7. Aplicaţie SCRATCH - Joc cu cifre
 8. Aplicaţie SCRATCH - Dansul fulgilor de nea
 9. Aplicaţie SCRATCH - Bubble Effect
 10. Aplicaţie SCRATCH - SANDBOX
 11. Aplicaţie SCRATCH - Stele şi note muzicale
 12. Aplicaţie SCRATCH - Tabla înmulţirii
 13. Operaţii matematice în Scratch (operatori)HELP
 14. Liste sau vectori (tablouri unidimensionale) în Scratch
 15. https://scratch2edu.wordpress.com/
 16. Căutarea binară în Scratch
 17. Sortarea unui vector în Scratch
 18. CONCURS SCRATCH - Mihai Agape
 19. CONCURS SCRATCH - ADFABER
 20. Test Grilă SCRATCH
 21. Listă cu numere aleatoare, flori galbene pentru numerele pare şi flori roşii pentru numerele impare
 22. PICASSO
 23. Marble Game
Aplicaţia GOBO

 1. Când se clichează pe Gobo, acesta se roteşte.
 2. Când se clichează pe Gobo, acesta se deplasează în altă pozi?ie.
 3. Gobo rosteşte un mesaj de întâmpinare de fiecare dată când se clichează pe steagul verde.
 4. Gobo se mişcă singur dacă nu se clichează pe el la timp.
 5. Fă-l pe Gobo să se mute mai rapid pe măsură ce jocul avansează.
 6. Adaugă un scor care creşte când se clichează pe Gobo şi se micşorează când se ratează.
 7. Să prevenim ca scorul să devină negativ.
 8. Memorează şi afişează scorul maxim.
 9. Desenarea traseului lui Gobo şi ştergerea acestuia când se atinge scorul maxim.
https://scratch2edu.wordpress.com/
Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
Scratch2Cards.pdf

Copyright © 2010 Competenţe Digitale