Baze de date
Competenţe de evaluat

  • Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access
  • Operarea cu baze de date
  • Crearea şi utilizarea formularelor
  • Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date
  • Crearea şi utilizarea rapoartelor
  • Realizarea unor aplicaţii practice


tutorial

Copyright © 2010 Competenţe Digitale