Fundaluri în HTML (HTML Background)

Backgrounds (Fundaluri)

Tag-ul <body> are două atribute prin care i se poate specifica folosirea unui fundal. Fundalul poate fi atât o imagine cât şi o culoare.

Bgcolor

Atributul bgcolor specifică o culoare de fundal a unei pagini HTML. Valoarea acestui atribut poate fi un număr hexazecimal, o valoare RGB sau numele unei culori.

Exemplu de folosire a atributului bgcolor căruia i se atrbuie culoarea negru în cele trei moduri enumerate mai sus:
<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">

Try it yourself >>Background

Atributul background specifică o imagine drept fundal pentru o pagină HTML. Valoarea acestui atribut este URL-ul imaginii care se doreşte a se folosi. Dacă imaginea este mai mică decât fereastra browser-ului atunci ea se va repeta de oricâte ori va fi nevoie pentru a umple fereastra browser-ului.

Exemplu de utilizare al atributului background:
<body background="clouds.gif">
<body background="http://www.w3schools.com/clouds.gif">

URL-ul poate fi relativ (ca în primul exemplu) sau absolut (ca în al doilea).

ATENŢIE!

Atunci cand utilizaţi imagini pentru fundal trebuie să aveţi în vedere câteva aspecte printre care:
Va creşte imaginea de fundal prea mult timpul de încărcare al paginii?
Cum va arăta imaginea de fundal comparativ cu alte imagini din pagină?
Va arăta imaginea de fundal bine cu culoarea textului din pagină?
Va arăta imaginea de fundal bine atunci când se va repeta pentru a umple fereastra browser-ului?
Va atrage imaginea de fundal prea mult atenţia de la textul din pagină?


Pont HTML

Atributele bgcolor, background, şi cele de text aferente tag-ului <body> nu se mai folosesc începând cu HTML 4 şi XHTML. World Wide Web Consortium (W3C) a scos aceste atribute din recomandările sale. În schimb recomandă folosirea foilor de stil în cascadă (CSS – Style sheets) pentru a defini proprietăţile elementelor HTML.

Try it yourself >>

Acest material a fost preluat şi prelucrat de pe site-ul:

http://www.tutorialeweb.ro/fundaluri-in-htmlhtml-background